Religija ir teologija

Apie Jėzų

Jonas (Lars Holger) Gardell (g. 1963 m.) – garsus šiuolaikinis švedų rašytojas, dainininkas, komikas, dramaturgas. Būsimasis rašytojas augo psichologų šeimoje, priklausė baptistų bendruomenei. Religija nuo vaikystės buvo svarbi jo pažiūrų dalis. Paauglystėje skaudžiai išgyveno tėvų skyrybas, suartėjo su homoseksualais. Norėjo tapti aktorium, bet atsisakė tos minties, sužinojęs, kad yra penkišimtasis kandidatas bandomajam „Hamleto“ monologui. Kartu […]

Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas (minkštas viršelis; su iškirtimais)

Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. Trečias pataisytas ir papildytas leidimas nauju formatu.Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė prel. prof. Antanas Rubšys;Senojo Testamento vertimo kalbą tikslino: Jurgis Jankus, Salomėja Narkeliūnaitė, Albina Pribušauskaitė, Sigita Papečkienė;Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė ir NT sąvokų žodyną bei paaiškinimus […]

Gerasis Dievas kalba mums

Šios knygos autorius – vyskupas Antonis Dlugošas (Antoni Długosz) iš Čenstakavos (Lenkija). Jis dar vadinamas vaikų vyskupu, nes yra tikras jų draugas ir bičiulis. Aukoja jiems šv. Mišias, per kurias niekas nedraudžia garsiai giedoti ir šokinėti į viršų Dievo garbei, ir per jo pamokslus niekam nenuobodu. Be to, vyskupas Antonis rašo vadovėlius katechetams ir juos […]

Shalom. Vadovas po Šventąją Žemę

Kartą gyvenime būtina aplankyti Šventąją Žemę! Pamatyti nuostabų jos grožį ir patirti kasdienybės staigmenas, susitikti su įdomiais žmonėmis ir pažinti jų papročius, iš naujo atrasti įvairias religijas ir nepakartojamas kultūras jų istorinėje aplinkoje, atsiskleidžiančioje kiekvienoje lankytinoje vietoje. Krikščioniui ši kelionė nelengva, bet ir nepamirštama – ji leidžia pabūti tose vietose ir eiti tais keliais, kuriais […]

Ar žmogus tikrai iš molio?

Pristatyti t. Antaną Saulaitį SJ nėra paprasta. Kunigas, jėzuitas, labai patyręs sielovadininkas,  pagal išsilavinimą chemikas, gamtos mylėtojas, rašytojas, socialinis darbuotojas, poliglotas, misionierius, universitetų dėstytojas… Tačiau vien tokiais žodžiais neapibūdinsi žmogaus, kuris nepaliaujamai spinduliuoja meilę, draugystę ir išmintį. Kaip tik su tokiu žmogumi norisi pasikalbėti tada, kai prasidedantis suaugusio žmogaus gyvenimas ima atrodyti per daug painus, […]

Raktas į Vatikano II Susirinkimo mokymą

Pusei amžiaus prabėgus po Vatikano II Susirinkimo (1962-10-11–1965-12-08) atidarymo, pernelyg mažai šiuolaikinių katalikų suvokia, kaip Susirinkimas paveikė Bažnyčios gyvenimą. Tai visiškai suprantama, atsižvelgiant į tai, kad jame buvo parengta daug daugiau dokumentų, negu bet kokiame ankstesniame Bažnyčios Susirinkime. Todėl ir bandymas priimti šio Susirinkimo mokymo pagrindus gali pasirodyti  esąs keblus. Esama pavojaus, jog pro medžius […]

Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai (pirma knyga)

Jokūbo Voraginiečio (Ja­­copo da Varazze, apie 1230–1298) „Aukso legenda“ (1260–1270) – tai viduramžiais itin populiarių istorijų apie šventųjų gyvenimus rinkinys, kurį sudarė 177 tokie pasakojimai, pradedant Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos, baigiant Romos imperijos valdovų gyvenimais. Jau XV a. pradžioje į senąją Lietuvą pateko „Aukso legendos“ nuorašų, vėliau ir spausdintų tekstų, tad nenuostabu, kad kaip […]

Kūrėjo ir kūrinio sąveikos – pokalbio teologija Senajame Testamente

Knygelėje atskleidžiamas Kūrėjo ir jo tautos, atskiro žmogaus bendravimas, pateikiama kalbinė Senojo Testamento teksto analizė, nagrinėjami Dievo-Kūrėjo ir žmogaus, kuris yra Kūrėjo padėjėjas, bruožai, psalmių poezija.Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai

Abraomo vaikai

Žydų, krikščionių ir musulmonų bendruomenių apžvalgaPadarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. (Pr 22, 17)Kasdien vis labiau vienodėjančiame pasaulyje mirguliuojanti religinių bendruomenių mozaika, dažnai turtinga tūkstančio metų tradicijų, atkreipia giliai iškrikščionėjusių, tačiau ieškančių savo tapatybės Vakarų dėmesį. Knyga skirta žmonėms, norintiems praplėsti savo žinias apie skirtingas pasaulio konfesijas ir suvokti jų visumą.Daugiau […]

Lietuvių religija ir mitologija

Leidykla „Tyto alba“ pristato a. a. Gintaro Beresnevičiaus knygą „Lietuvių religija ir mitologija“, kuri pakartotinai leidžiama su žymaus lietuvių dailininko Šarūno Leonavičiaus piešiniais ir ofortais. Juose vaizdinį pavidalą ir apčiuopiamus kūnus įgavo G. Beresnevičiaus įsivaizduotas bei aprašytas senovės baltų pasaulis.Šarūnas Leonavičius – dailininkas, pasižymintis pragarišku kruopštumu ir nepaprastu sugebėjimu piešti. Jo kūriniai atkakliai kelia įspūdį, […]