Rusų kalba ir literatūra

Русская литература. Rusų literatūra V klasei

Rusų literatūros vadovėlio komplektas mokykloms mokomąja rusų kalba. Komplektą sudaro vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis su kompaktine plokštele.Dailininkė Edita Suchockytė.Prekinis ženklas: Šviesa

Шаг за шагом новый 1. Vadovėlis

Rusų (užsienio) kalbos vadovėlio «Шаг за шагом 1» pirmieji kalbos mokymosi metai (M. Puzaitė, L. Šernienė) atnaujinimo nuostatos Vadovėlis «Шаг за шагом новый 1» yra skirtas mokyti(s) rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos pirmaisiais kalbos mokymosi metais. Mokymo(si) komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, garso įrašas (CD arba garsajuostė), mokytojo knyga ir dalijamoji medžiaga su karpomuoju raidynu […]

Rusų (užsienio) kalbos paruoštukas 7-8 klasei

Tai pagalbinė priemonė mokantis rusų (užsienio) kalbos.Prekinis ženklas: Presvika

Шаг за шагом новый 7-8. Vadovėlis

Vadovėlis «Шаг за шагом. Новый 7-8» skirtas mokytis rusų kalbos septintaisiais ir a&s caron;tuntaisiais kalbos mokymosi metais, t. y. 11–12 klasėse. Mokomąjį komplektą sudaro vadovėlis, du pratybų sąsiuviniai, garso įrašas (kompaktinė plokštelė) ir mokytojo knyga. Vadovėlis parengtas remiantis vidurinio ugdymo užsienio kalbų bendrąja programa ir realizuoja užsienio kalbos kurso, orientuoto į kalbos mokėjimo B1 lygį, turinį. […]

На перекрёстке культур. Rusų literatūra VI klasei

Rusų literatūros vadovėlis mokyklų mokomąja rusų kalba VI klasei.Mokomąjį komplektą НА ПЕРЕКРËСТКЕ КУЛЬТУР sudaro vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis.Prekinis ženklas: Šviesa

Шаг за шагом 8. Новый. Pratybų sąsiuvinis

Vadovėlio «Шаг за шагом. Новый 7–8» mokomąjį komplektą sudaro vadovėlis, du pratybų sąsiuviniai, ga rso įrašas (kompaktinė plokštelė) ir elektroninė mokytojo knyga. Ši mokymo priemonė, skirta mokytis rusų kaip užsienio kalbos septintaisiais ir aštuntaisiais kalbos mokymosi metais, parengta remiantis vidurinio ugdymo bendrosios programos kursu, orientuotu į kalbos mokėjimo B1 lygį.Prekinis ženklas: Presvika

Шаг за шагом новый 7. Pratybų sąsiuvinis

Ši mokymo priemonė, skirta mokytis rusų kaip užsienio kalbos septintaisiais ir aštuntaisiais kalbos mokymosi metais, parengta remiantis vidurinio ugdymo bendrosios programos kursu, orientuotu į kalbos mokėjimo B1 lygį.Prekinis ženklas: Presvika

Rusų (užsienio) kalbos paruoštukas IX-X klasei

Tai pagalbinė priemonė mokantis rusų (užsienio) kalbos.Prekinis ženklas: Presvika

Шаг за шагом новый 1. Garsajuostė

Mokomojo komplekto dalis, skirta mokytis rusų kaip antrosios užsienio kalbos pirmaisiais mokymosi metais, sudaro vadovėlis, pratybų sąsiuviniai (A ir B), garso įrašas (kompaktinė plokštelė arba garsajuostė), mokytojo knyga ir dalijamoji medžiaga.Prekinis ženklas: Presvika

Чтение с увлечением 2. Rusų kalbos skaitymo ir testų rinkinys VIII–X klasei

Ši skaitinių knyga yra pirmojo skaitymo tekstų rinkinio, skirto VI–VII klasei, tęsinys. Ji taps parankine kiekvienam mokiniui, pasirinkusiam rusų kalbą kaip antrąją užsienio kalbą. Daugybė įdomių tekstų ir užduočių padės ugdyti skaitymo, supratimo ir kalbėjimo įgūdžius. Skaitinių medžiaga parengta taip, kad tiktų tiek savarankiškam, tiek bendram mokinių darbui klasėje. Leidinio pabaigoje pateikti užduočių atsakymai.Prekinis ženklas: […]