socialiniai mokslai

Profesinė branda: teorijos ir tyrimai

Monografijoje pateikiama išsami profesinės brandos sampratų ir modelių analizė, pradedant nuo sukurtų praėjusiame amžiuje, kai profesinė branda buvo apibrėžiama kaip pasiruošimas profesijos pasirinkimo procesui, ir baigiant naujausiais – profesinio adaptyvumo, kuris apibrėžiamas kaip pasiruošimas įveikti profesinės raidos iššūkius ir pokyčius. Apžvelgiamos įvairių mokslininkų nustatytos profesinės brandos stadijos, dažniausiai moksliniuose tyrimuose naudojamos profesinės brandos diagnostinės priemonės. Pateikiami profesinės […]

Vaikystė prie kompiuterio: visa tiesa apie smurtinius vaizdo žaidimus

Lawrence Kutner (Lorens Katner) ir Cheryl K. Olson (Šeril K. Olson) – socialinių mokslų daktarai, Harvardo medicinos mokyklos Psichinės sveikatos ir žiniasklaidos centro įkūrėjai ir vadovai, 2004 m. pradėjo išsamų vaizdo žaidimų poveikio paaugliams tyrimą, kurį inicijavo Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo departamentas. Tai, ką jie atrado, stebino, drąsino, o kartais ir glumino juos pačius. Knygoje […]

Gender revoliucija. Buldozerinis reliatyvizmas

Knygoje ”Gender revoliucija. Buldozerinis reliatyvizmas” pristatoma Gender ideologija, jos padariniai.Gabriele Kuby – vokiečių publicistė, sociologė, konferencijų pranešėja, viešųjų debatų dalyvė. Ji viena pirmųjų įžvelgė ir ėmė skleisti žinią apie tikruosius tikslus ideologijos, ne tik propaguojančios savivalę renkantis lytį, bet ir sistemingai genančios mūsų vaikus į ankstyvus lytinius santykius. Autorė yra trijų vaikų motina, 1997 m. ji tapo […]

Socialinio darbo terminų žodynėlis

Leidinyje abėcėlės tvarka pateikti svarbiausi ir dažniausiai vartojami socialinio darbo ir socialinės pedagogikos terminai.Metodinė priemonė skiriama Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dieninių ir neakivaizdinių skyrių studentų auditorinėms ir savarankiškoms studijoms.Prekinis ženklas: Ciklonas

Nerimas 2. Tautiškumas ir demokratija: tikros ir apgaulingos formos

Nerimas 2 tęsia tautiškumo ir nacionalumo, istorinės atminties, socialinės ir ekonominės istorijos bei moralės savivokos temas. Visos čia gvildenamos temos yra aktualios mūsų visuomenėje.Prekinis ženklas: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla

Žmogaus pašaukimas – tapti žmogumi

Knygos turinį sudaro pastarųjų 5-6 metų autorės publikacijos, paskelbtos Lietuvos mokslo leidiniuose. Moksliniai straipsniai sugrupuoti pagal tyrimo problemas. Tyrimo tipo atžvilgiu įvairūs: metodologinio pobūdžio, susiję su empiriniais tyrimais, kai kurie skirti atskiroms asmenybėms.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Kelias į vergovę

1944 m. „Kelias į vergovę“ buvo rimčiausias įspėjimas apie tai, kad fašizmo nugalėjimas nereiškia, jog totalitarizmo šaknys jau išrautos. Tuomet Hayekas ne tik priminė amžiną tiesą, kad svarbiausia nugalėti blogį savyje, bet ir parodė, kiek daug šio blogio užkratų yra demokratinėse vakarų visuomenėse, kaip toks užkratas anksčiau atvedęs į totalitarizmą ir kodėl kyla pavojus, kad […]

Kalbu jums apie laisvę

Karas, 2008 metų rugpjūčio viduryje įsiplieskęs tarp Rusijos ir Gruzijos, Michailą Saakašvilį, jauną keturiasdešimt vienerių metų prezidentą, iškelia į pirmuosius pasaulio naujienų puslapius. Viešas Rusijos priešas Nr. 1 pagaliau pasipasakoja apie savo gyvenimą, planus, svajones ir dabartinę tarptautinę krizę. Kodėl jis, puldamas Pietų Osetiją, pasirinko konfrontaciją su labai galinga Rusijos valstybe? Ar pateko į spąstus, […]

Kultūros vadyba ir kultūros politika: kūrybinės veiklos modeliai = Culture management and culture policy: the models of creative initiatives]

„Kultūros vadyba ir kultūros politika: kūrybingos veiklos modeliai” – serijos „Acta Academiae Artium Vilnensis ” 72 knyga.Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla

Litvomanai ir polonizuotojai

Krzysztofas Buchowskis (Kšyštofas Buchovskis, gim. 1969) – Lenkijos istorikas, Balstogės universiteto profesorius. Jo tyrinėjimų sritis – XIX-XX a. Vidurio ir Rytų Europos istorija bei lenkų ir lietuvių santykiai. K. Buchowskis gerai žinomas ne tik Lietuvos visuomenės akademiniuose sluoksniuose, bet ir mūsų politiniame bei kultūriniame gyvenime. Jo darbai, išsakytos mintys apie XX a. pirmos pusės lenkų […]