testai

Gaublys. Gamtinė geografija. Geografijos pratybų sąsiuvinis XI-XII klasei. 1 dalis

Pirmojoje vadovėlį papildančioje mokymo priemonėje pateikiama daug su geografiniais gebėjimais susijusių užduočių. Jos atitinka visas svarbiausias gamtinės geografijos ugdymo turinio sritis. Pateikiamos topografinio vardyno, rašytinių šaltinių analizės, darbo su žemėlapiais, informacijos paieškos internete, schemų sudarymo ir pildymo bei kitosužduotys.Pratybų sąsiuviniai nuosekliai ir kryptingai padės prisiminti ir įtvirtinti svarbiausią mokomąją medžiagą, gebėjimus bei sėkmingai pasiruošti geografijos brandos egzaminui.Prekinis ženklas: […]

Matematika. Savarankiški ir kontroliniai darbai IX klasei

Matematikos vadovėlio komplekto IX klasei dalis.Sudarė Viktorija Sičiūnienė, Danguolė Jonaitienė.Vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis (pirmoji ir antroji knyga), savarankiški ir kontroliniai darbai, mokytojo knyga.Prekinis ženklas: Šviesa

Laikas 9. Užduočių sąsiuvinis IX klasei 2 dalis

Užduočių sąsiuvinyje pateikiama įvairių užduočių svarbiausiems naujųjų laikų įvykiams bei reiškiniams suprasti ir įtvirtinti. Sąsiuvinyje pateikiamų temų eiliškumas atitinka vadovėlio temų eiliškumą.Prekinis ženklas: Briedis

Laikas 8. Užduočių sąsiuvinis VIII klasei 2 dalis

Užduočių sąsiuvinis skirtas svarbiausiems viduramžių bei ankstyvųjų naujųjų laikų istorijos įvykiams bei reiškiniams suprasti ir įtvirtinti. Šios mokymo priemonės struktūra atitinka vadovėlyje „Laikas“ pateiktų temų eiliškumą. Sąsiuvinyje gausu užduočių, lavinančių įvairius moksleivių istorinius gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

Laikas 9. Užduočių sąsiuvinis IX klasei 1 dalis

Užduočių sąsiuvinyje pateikiama įvairių užduočių svarbiausiems naujųjų laikų įvykiams bei reiškiniams suprasti ir įtvirtinti. Sąsiuvinyje pateikiamų temų eiliškumas atitinka vadovėlio temų eiliškumą.Prekinis ženklas: Briedis

Eureka! Užduočių sąsiuvinis V klasei. 1 dalis

Užduočių sąsiuvinio turinys glaudžiai susietas su gamtos mokslų vadovėliu V klasei „Eureka!“Pateikiama daug įvairių tipų užduočių, kurios padės mokiniams pagilinti bei įtvirtinti įgytas žinias ir gebėjimus. Naujovė – kartoninis įdėklas, iš kurio mokiniai galės pasigaminti modelį ar žaidimą.Prekinis ženklas: Briedis

Senovės istorijos kryžiažodžiai 7 klasei

Tai netradicinė, įtaigi mokymo ir mokymosi priemonė VII kl. moksleiviams. Kiekvieno kryžiažodžio užduotys skirtos tam tikrai temai. Jos sudarytos atsižvelgiant į Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos istorijos programą VII kl. Temos parinktos naudojant B. Šetkaus ir L. Pobedinskos vadovėlį „Senovės istorija“. Kryžiažodžiai padės įsiminti reikšmingiausius senovės istorijos faktus, terminus, sąvokas, papildyti ir įtvirtinti istorijos žinias. Be […]

Raktas, atrakinantis visas Pasaulio pažinimo karalystės duris. Testai III klasei

Pasaulio pažinimo vadovėlio komplekto RAKTAS III klasei dalis.Dailininkė Lina Žutautė. Trečiosios klasės mokomąjį komplektą RAKTAS, skirtą socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui, sudaro:RAKTAS, atrakinantis visas Pasaulio pažinimo karalystės duris. Vadovėlis III klasei. Pirmoji knygaRAKTAS, atrakinantis visas Pasaulio pažinimo karalystės duris. Vadovėlis III klasei. Antroji knygaRAKTAS, atrakinantis visas Pasaulio pažinimo karalystės duris. III klasės 1-asis užduočių sąsiuvinisRAKTAS, atrakinantis visas […]

Mokomės skyrybos. Užduotys, testai, diktantai 9-12 klasėms

Tai knyga moksleiviams ir lietuvių kalbos mokytojams. Autorė pateikia įvairių užduočių, testų, diktantų, skirtų moksleivių skyrybos įgūdžiams tikrinti. Užduotys sudarytos pagal brandos egzaminų pavyzdžius, jos gali būti taikomos medžiagai kartoti, žinioms įtvirtinti per pamokas, kontroliniams darbams.Prekinis ženklas: Tyto alba

Matematikos užduotys III–IV klasei

Šis pratybų sąsiuvinis padės mokiniams tarsi žaidžiant išmokti, pakartoti ir įtvirtinti mokymo medžiagą. Parengtos užduotys apima visus aritmetinius veiksmus iki 1000 III klasėje ir iki 1 000 000 IV klasėje. Sudėties ir atimties, daugybos ir dalybos raštu ir žodžiu pratimai pateikti vaikams patrauklia forma, o žodinės užduotys yra tiesiog mažos istorijos. Skaičiavimo žaidimų, skaičių paveikslų […]