Tikslieji mokslai

Statistinių metodų taikymas rinkos tyrimuose

Vadovėlyje nagrinėjamas kiekybinių metodų taikymas rinkos tyrimų procesams: duomenų rinkimo, analizės ir interpretavimo metodologija. Glaustai, be sudėtingos matematikos nurodoma, kaip atlikti rinkos tyrimus, kokią statistiką taikyti pateikiant ir interpretuojant gautus rezultatus. Vadovėlyje pateikiami tipinių uždavinių sprendimo būdai, statistinių išvadų pagrįstumo analizės ir rezultatų interpretavimo pavyzdžiai, naudojami studentų tyrimo darbų pavyzdžiai, kuriems spręsti pasirinktas programų paketas […]

Rokundos knyga: aibės, skaičiai, lygtys

Ši knyga yra papildomo gimnazijų mokinių matematinio ugdymo priemonė, kuri galėtų būti naudinga tiek mokantis savarankiškai, tiek vadovaujant matematikos mokytojui.Knygoje nagrinėjamos temos – skaičiai, aibės, kombinatorika, tikimybės, daugianariai, lygtys – yra artimos mokyklinės matematikos programos temoms, bet daug kur gvildenamos plačiau, išsamiau arba kitu aspektu. Gana daug dėmesio skiriama teiginių pagrindimui, patei­kiama nemažai įrodymo uždavinių.Kiekvieno […]

STATISTIKA I dalis. Statistinės analizės teorija ir metodai

Statistikos metodo taikymo sritis gana plati. Šiuolaikinis ekonominis mąstymas neįmanomas be sisteminės socialinių ir ekonominių procesų analizės, o ją sėkmingai galima atlikti naudojant tradicinius ir naujuosius statistikos mokslo būdus. Į skaitytojų rankas atiduodamas statistikos studijų vadovas, mažu tiražu buvęs išleistas 2003 metais. Knygoje apibendrinama empirinės ekonominės analizės statistinė metodologija: grupavimai, indeksai, koreliacinė-regresinė analizė, grafinis duomenų […]

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Žodyne yra daugiau kaip 14 tūkst. lietuviškų terminų (dauguma jų paaiškinti), jų sinonimai, o cheminių junginių – ir sisteminiai pavadinimai. Pateikti terminų atitikmenys rusų ir anglų kalbomis. Visi terminai sunumeruoti; rodyklėse greta sisteminių (IUPAC) pavadinimų, rusiškų ir angliškų atitikmenų nurodyta raidė ir termino numeris.Žodynas naudingas ne tik chemikams, bet ir daugelio kitų sričių mokslininkams, gamybininkams, […]

Fizikos pagrindai inžinerijoje. 1 dalis

Vadovėlis skirtas techninių specialybių studentams. Pirmojoje vadovėlio dalyje dėstoma mechanika, mechaniniai svyravimai ir bangos, molekulinė fizika ir termodinamika, elektrostatika ir nuolatinė elektros srovė. Plačiau aiškinami klausimai, susiję su inžinerija. Vadovėlyje pateikta per 130 uždavinių, susijusių su inžinerinėmis disciplinomis, darbo sauga, gamtos bei technikos vyksmais. Pavyzdžių tikslas – parodyti taikomąjį fizikos pobūdį ir padėti studentams lavinti […]

Vieno kintamojo funkcijų integravimo praktikumas

Mokomoji knyga skirta universitetų ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų visų fakultetų, kuriuose dėstomi vieno kintamojo funkcijų integravimo metodai, visų studijų formų studentams. Ji taip pat bus naudinga asmenims, norintiems savarankiškai įgyti minėtos tematikos žinių arba jas pagilinti.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Kompleksiniai skaičiai ir diferencialinės lygtys

Šią mokomąją knygą sudaro 4 skyriai. Joje išdėstytas semestrinis trijų kreditų kompleksinių skaičių ir paprastųjų diferencialinių lygčių kursas, kurio pagrindą sudaro paskaitos, autoriaus daugelį metų skaitytos Klaipėdos universitete. Kai kurie teiginiai pateikti be įrodymų, nurodant atitinkamą literatūrą.  Tekstas gausiai iliustruotas pavyzdžiais, o kiekvienas skyrius baigiamas uždaviniais savarankiškam darbui.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Tiesinės algebros pradmenys

Mokomoji knyga skirta universitetų ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų visų fakultetų, kuriuose dėstomi tiesinės algebros pagrindai, visų studijų formų studentams. Ji taip pat bus naudinga asmenims, norintiems savarankiškai įgyti minėtos disciplinos žinių arba jas pagilinti.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Matavimai ir duomenų rinkimo metodai

Pateikiama mokomoji knyga nepretenduoja į išsamų vadovėlį. Autoriaus nuomone, tai tik matavimų ir duomenų rinkimo pradmenys. Mokomoji knyga skirta Ekonomikos fakulteto studentams, klausantiems kursus „Taikomoji statistika“ ir „Rinkos statistiniai tyrimai“. Informacijos rinkimas bei analizavimas – vienas pagrindinių bet kurio tyrimo etapų. Sistemiškai surinkta informacija padeda efektyviau valdyti, mažina neužtikrintumo bei rizikos faktorius, padeda nustatyti problemas […]

Fizika

Knygoje glaustai išdėstyta mechanikos, molekulinės fizikos ir termodinamikos, elektromagnetizmo, optikos, kvantinės ir branduolio fizikos medžiaga. Pagrindinės sąvokos pateiktos minimaliai matematizuotai, daugiausia dėmesio skiriama aptariamų reiškinių ir jų aiškinimui taikomų modelių fizikinei esmei atskleisti. Knygoje panaudota daug iliustracijų. Pateikiama su inžinerine praktika susijusių pavyzdžių ir uždavinių sprendimo.Vadovėlis skirtas technikos mokslus studijuojantiems aukštųjų mokyklų bakalaurantams. Jis gali […]

Kolton Miller Jersey