Tikyba

Džiaugsmas tikėti. Katalikų tikybos vadovėlis V klasei

Vadovėlio medžiaga pritaikyta mokytis vienuolikos ir dvylikos metų amžiaus, skirtingų poreikių ir pasiekimų mokiniams. Medžiaga nukreipta į vaikų gyvenimo patirtį, mąstymo raidos ypatumus. Laikomasi schemos „Gyvenimas – tikėjimas – naujas gyvenimas“.Pirmame skyriuje „Noriu pažinti“ mokiniai kviečiami mąstyti, kas jų gyvenime užima daugiausia laiko, kam laiko lieka mažiau ir kodėl. Svarstoma, kuo svarbus tikėjimas ir malda, […]

Būti su dievu. Katalikų tikybos vadovėlis I klasei

Tikybos vadovėlis, parengtas pagal atnaujintas Bendrąsias programas, skirtas pradedantiems lankyti mokyklą pirmokams. Vadovėlis skatina geriau pažinti save, pasaulį, tikėjimą, Dievą, ugdo pagarbų santykį su Kūrėju, žmonėmis, supančia aplinka.Pirmame skyriuje „Pasaulis pilnas Dievo dovanų“ mokiniai kviečiami pastebėti, kiek daug aplinkui grožio, kaip reikia saugoti mūsų aplinką ir visą Dievo kūriniją. Klausiama „Kas aš esu?“, „Iš kur […]

Esu šaukiamas…Katalikų tikybos vadovėlis IX klasei

Vadovėlyje pateikiama medžiaga paranki siekti Katalikų tikybos bendrojoje programoje apibrėžtų mokinių pasiekimų, padėti ugdyti(s) žinias, nuostatas, gebėjimus, supratimą. Jis bus vertingas mokiniams ir mokytojams ugdant jaunąją kartą. Vadovėlis suskirstytas į penkis skyrius. Pirmame skyriuje nagrinėjamas žmogaus ypatingumas, unikalumas, panašumas į Dievo paveikslą, apmąstomos svajonės ir galimybės, laisvės ir atsakomybės svarba, sąžinė ir jos ugdymo būdai. […]

Susitikimai. Katalikų tikybos vadovėlis VII klasei

Vadovėlis atitinka Katalikų tikybos bendrosios programos septintos klasės turinį. Mokomoji medžiaga remiasi tikėjimo šaltiniais ir Bažnyčios dokumentais. Vadovėlyje pateikta informacija skatins mokinių motyvaciją, padės ugdyti kūrybinį ir kritinį mąstymą, spręsti dorines problemas. Vadovėlis dinamiškas, pozityviai teikiantis tikėjimo turinį. Tekstai, užduotys ir vaizdinė medžiaga pritaikyta šio amžiaus tarpsnio mokiniams. Vadovėlis suskirstytas į keturis skyrius. Temų antraštės […]

Noriu būti tavo draugas. Katalikų tikybos vadovėlis VIII klasei

Katalikų tikybos vadovėlis „Noriu būti tavo draugas“ yra skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų aštuntos klasės mokiniams ir jų mokytojams kaip darbo priemonė pamokos metu. Vadovėlyje pateikta mokomoji medžiaga padės siekti atnaujintoje Katalikų tikybos bendrojoje programoje pradiniam ir pagrindiniam ugdymui numatytų mokinių pasiekimų, t. y. ugdyti brandžią asmenybę, kurios pasaulėjauta ir pasaulėžiūra paremta amžinosiomis vertybėmis. Vadovėlis […]

DŽAUGSMAS TIKĖTI. Katalikų tikybos pratybų sąsiuvinis 5 klasei

Pratybų sąsiuvinis, parengtas pagal 1 klasės vadovėlį, su juo sudaro vieningą komplektą. Pratybos pasižymi įvairumu, teikia medžiagos aktyviai mokinių veiklai. Užduotys yra ugdančios, skatinančios pozityviai ir kritiškai žvelgti į savo tikėjimo bei maldos patirtį. Padeda ne tik įsidėmėti bei įtvirtinti, kas išeita, bet ir pagilinti supratimą bei gebėjimus.Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai

Kolton Miller Jersey