uždaviniai

Rusų kalbos gramatika su pratimais

Naujas leidinys Rusų kalbos gramatika su pratimais skiriamas vidurinės mokyklos mokiniams, besimokantiems rusų kalbos, ir visiems, kurie domisi rusų kalba.Rusų kalbos vadovėliuose gramatika pateikiama funkciniu pagrindu, jos pateikimo eiliškumą ir apimtį sąlygoja sociokultūrinių temų komunikaciniai tikslai. Naujame leidinyje Rusų kalbos gramatika su pratimais mokyklinio kurso gramatika susisteminama ir šiek tiek detalizuojama. Mokomoji medžiaga atrinkta atsižvelgiant […]

Papildomos matematikos užduotys ir testai IV klasei (2 dalis)

 Šis sąsiuvinis skiriamas IV klasės mokiniui, kuriam nepakanka užduočių vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje, kuris siekia aukštesnio matematinio išprusimo.Papildomų užduočių sąsiuvinis susietas su „Skaičių šalies“ vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu. Čia nemažai praktinių, probleminių, kritinį mąstymą skatinančių užduočių. Jos nesudėtingos, bet mokančios tam tikrų matematinių gudrybių. Užduotis savarankiškai atlikti gali ir tie mokiniai, kuriems matematika sekasi sunkiau. […]

Шаг за шагом новый 1B. Pratybų sąsiuvinis

Pratybų sąsiuvinis atnaujintas atsižvelgiant į pagrindinės mokyklos naujų bendrųjų programų (projekto) ugdymo kaitos (užsienio kalbų mokymo) pagrindines nuostatas (mokymosi mokytis, ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo) ir rusų kalbos mokytojų praktikų siūlymus tobulinti šį mokomąjį komplektą. · Parinktas tikslesnis žodynas, geriau suderintas darbas su žodynu vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje, daugiau dėmesio skiriama […]

Riešutas. Testai 3 klasei

Matematikos vadovėlio komplekto RIEŠUTAS III klasei dalis.Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knygaPratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinisPapildomų užduočių sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinisMokytojo knyga. I, II ir III dalisTestai.Dailininkė Rita Brakauskaitė.Prekinis ženklas: Šviesa

Kalbos kultūros pratybos

Pagalbinė mokomoji priemonė, paranki studentams susidaryti taisyklingos kalbos įgūdžių. Pratimai skirti tiek individualiam studentų darbui, tiek dirbti grupėmis. Pratimai grupuojami pagal svarbiausius klaidų tipus, maždaug atitinkančius kalbos lygmenis. Mokomoji priemonė skirta nehumanitarinių specialybių studentams, studijuojantiems lietuvių kalbos kultūrą ir specialybės kalbą. Knygelė pritaikyta geležinkelių transporto specialybių studentų kalbos mokymo reikmėms. Tačiau ja sėkmingai gali naudotis […]

Politologijos pagrindai

Politologijos testų sąsiuvinis, skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams, besirengiantiems politologijos brandos egzaminui ar šiaip norintiems patikrinti savo politologijos žinias. Testai apima labai platų temų spektrą: politikos esmę, demokratiją ir jos formas, diktatūras, jų formas, rinkimus, rinkimų sistemas, svarbiausias šiuolaikines politines doktrinas, politines partijas, konstitucijos esmę, LR Konstituciją, Seimą, prezidentą, Vyriausybę, svarbiausias tarptautines organizacijas, JTO, NATO, Europos […]

Esė rašymo pratybos X-XII klasei

Kauno dailės gimnazijos mokytojos ekspertės Dalios Drąsutavičienės ir pedagoginės psichologijos specialistės Aistės Drąsutavičiūtės Natale parengta knygelė X–XII klasių moksleiviams, norintiems suprasti, kaip rašyti mokyklinę esė, analizuoti, polemizuoti, pasirengti baigiamajam darbui. Joje mokoma ne tik lietuvių kalbos, bet ir geriau suprasti save ir kitus, atlikti sudėtingas užduotis, teisingai planuoti savo darbą.Prekinis ženklas: Versus aureus

Mokausi ir tikrinuosi. Matematikos užduotys 2 klasei

Savarankiškam darbui skirtos diferencijuotos matematikos užduotys atitinka Bendrąsias programas bei Išsilavinimo standartus ir priderintos prie B.Balčyčio vadovėlio „Skaičių šalis II klasei“. Jos orientuotos į mokinio kompetencijų ugdymą ir padės mokytojui išsiaiškinti, kokių žinių mokiniams trūksta, tinkamai vertinti jų daromą pažangą. Šios užduotys pravers ir tėveliams, norintiems įtvirtinti ir pagilinti vaikų matematikos žinias. Jas pravartu atlikti […]

Lietuvių kalbos testai VIII klasei

Testų rinkinys skirtas 8 klasės mokinių lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams įtvirtinti ir patikrinti. Knygelėje pateikiama 12 užduočių komplektų, sudarytų remiantisPagrindinio ugdymo programa ir Išsilavinimo standartais. Testai apima visas 8 klasėje analizuojamas lietuvių kalbos vartojimo sritis: rašybą, kaitybą, kirčiavimą, kalbos kultūrą, sintaksę. Visos užduotys vertinamos taškais. Už vieną klaidą iš bendros taškų sumos atima 0,5 taško. […]

Biologijos praktikos darbai VIII klasei

VIII klasės BIOLOGIJOS vadovėlio komplekto dalis. Dailininkė Aldona Griškevičienė.  Prekinis ženklas: Šviesa