V klasei

Dailės studija. 5 klasei

Vadovėlis parengtas pagal pagrindinio ugdymo programas (Meninio ugdymo), pasitelkiant linijinį-racionalų teminį eiliškumą. Šis vadovėlis moko, KAIP piešti, tapyti, lipdyti ar atlikti kitas kūrybines užduotis. Vadovėlis parengtas didžiulę pedagoginę ir kūrybinę patirtį turinčių dailininkių-pedagogių, kuriant naują kūrybinę erdvę mokiniams ir praplečiant mokytojo galimybes išsamiai, įdomiai ir kūrybiškai vesti meninio ugdymo pamokas. Vadovėlis labai spalvingas ir dinamiškas, […]

Žaidžiu žodžiu. Lietuvių kalba V klasei. 2-oji knyga

Vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ autorės siūlo penktokams mokytis lietuvių kalbos nepamirštant žaidimo. Žaisti nuteiks skaičiuotės, kuriomis pavadinti vadovėlio skyreliai. Taip vaikai geriau pažins tautosaką, išmoks kalbėti ir rašyti gyvai, nenuobodžiai.Lietuvių kalbos vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ turinį sudaro kalbos ugdymo ir kalbos pažinimo temos. Kalbos ugdymas suvokiamas kaip procesas, apimantis rašytinį ir sakytinį kalbos vartojimo būdus, o kalbos […]

Saulės laikrodis. 1 pratybų sąsiuvinis V klasei

„Saulės laikrodis“ – lietuvių kalbos mokomųjų priemonių komplektas kitakalbių mokyklų V klasėsmokiniams, kurie lietuvių kalbos yra mokęsi 300 valandų. Komplektą sudaro vadovėlis (I–II dalys), pratybų sąsiuvinis (I–II dalys).Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

Džiaugsmas tikėti. Katalikų tikybos vadovėlis V klasei

Vadovėlio medžiaga pritaikyta mokytis vienuolikos ir dvylikos metų amžiaus, skirtingų poreikių ir pasiekimų mokiniams. Medžiaga nukreipta į vaikų gyvenimo patirtį, mąstymo raidos ypatumus. Laikomasi schemos „Gyvenimas – tikėjimas – naujas gyvenimas“.Pirmame skyriuje „Noriu pažinti“ mokiniai kviečiami mąstyti, kas jų gyvenime užima daugiausia laiko, kam laiko lieka mažiau ir kodėl. Svarstoma, kuo svarbus tikėjimas ir malda, […]

Super English 1. Anglų kalba. A 2. 1.1. (5 klasei)

Super English 1 — Early School English serijos tęsinys V klasei. Komplektas tiks ir tiems, kurie mokėsi iš kitų vadovėlių ir yra pasiekę A1 žinių lygį (pagal CEF).  Komplektą Super English 1 sudaro: · vadovėlis (Student‘s Book), · pratybų sąsiuvinis (Activity Book), · mokytojo knyga (Teacher‘s Book), · garsajuostė (Cassette), · kompaktinė plokštelė (CD), · testų sąsiuvinis (Tests).    Prekinis ženklas: Šviesa

Kelias. Istorijos vadovėlis V klasei 1 dalis

Atnaujintame vadovėlyje „Kelias“ apžvelgiama Lietuvos istorija nuo pirmųjų gyventojų laikų iki šių dienų. Temos gausiai iliustruotos piešiniais, nuotraukomis, žemėlapiais ir pateiktos atvartais. Kiekvienoje temoje yra laiko juosta, kurioje atspindėti svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai. Skyriai pradedami įvadiniais, o baigiami kartojimosi puslapiais „Ar išmokai?“ ir santrauka. Kiekvieno skyriaus teminę medžiagą papildo pasakojimas apie tam tikro laikotarpio kasdienį […]

Mokslininkų pėdomis. Gamtos mokslų vadovėlis 5 klasei. 1-oji knyga

Integruotas gamtos mokslų vadovėlis „Mokslininkų pėdomis“ padės penktokams ne tik suprasti pagrindinius gamtos reiškinius ir dėsningumus, bet ir išsiugdyti gebėjimus formuluoti hipotezes, tyrinėti aplinką, apibendrinti tyrinėjimo rezultatus ir daryti išvadas. Medžiaga pateikiama taip, kad ji skatintų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, smalsumą, nusiteikimą imtis atsakomybės ir spręsti problemas, nuostatą tobulėti mokantis visą gyvenimą. Daug dėmesio skiriama […]

По следам учёных. Учебник по естественным наукам для 5 класса. Книга вторая

Integruotas gamtos mokslų vadovėlis „Mokslininkų pėdomis“ padės penktokams ne tik suprasti pagrindinius gamtos reiškinius ir dėsningumus, bet ir išsiugdyti gebėjimus formuluoti hipotezes, tyrinėti aplinką, apibendrinti tyrinėjimo rezultatus ir daryti išvadas. Medžiaga pateikiama taip, kad ji skatintų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, smalsumą, nusiteikimą imtis atsakomybės ir spręsti problemas, nuostatą tobulėti mokantis visą gyvenimą. Daug dėmesio skiriama […]

Русская литература. Rusų literatūra V klasei

Rusų literatūros vadovėlio komplektas mokykloms mokomąja rusų kalba. Komplektą sudaro vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis su kompaktine plokštele.Dailininkė Edita Suchockytė.Prekinis ženklas: Šviesa

Mokslininkų pėdomis. Gamtos mokslų vadovėlis V klasei. 1-oji knyga

Šis naujas integruotas gamtos mokslų vadovėlis „Mokslininkų pėdomis“ padės penktokams ne tik suprasti pagrindinius gamtos reiškinius ir dėsningumus, bet ir išsiugdyti gebėjimus formuluoti hipotezes, tyrinėti aplinką, apibendrinti tyrinėjimo rezultatus ir daryti išvadas. Medžiaga pateikiama taip, kad ji skatintų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, smalsumą, nusiteikimą imtis atsakomybės ir spręsti problemas, nuostatą tobulėti mokantis visą gyvenimą. Daug […]