Vadovėliai

Lyginamoji rusų kalbos ir lietuvių kalbos gramatika

Šia mokymo priemone L. Karlovskaja apjungia grafikos, rašybos, žodžių darybos, morfologijos bei sintaksės medžiagą. Mokytojos L. Karlovskajos mokymo priemonė, be abejonės, naudinga ir panaudotina pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje dėstant praktinę rusų kalbą kaip užsienio, o taip pat ir savarankiškam mokymuisi.

Vėl žaidžiu žodžiu. Lietuvių kalba 6 klasei. Mokytojo knyga (2 dalis)

Naujo serijos „Šok“ lietuvių kalbos vadovėlio VĖL ŽAIDŽIU ŽODŽIU komplektą VI klasei sudaro dvi vadovėlio knygos (pirmoji ir antroji), du pratybų sąsiuviniai, mokytojo knyga, lietuvių kalbos kontroliniai testai, kalbos kultūra V–VI klasei, diktantai V–VI klasei.Mokytojo knygoje pateikiami Bendrosiose programose numatyti mokinių konkrečios temos pasiekimai, aptariami mokymosi uždaviniai, siūloma, kaip geriau organizuoti veiklą, komentuojamos kai kurios […]

Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis gimnazijos IV klasei. Antroji knyga

Vadovėlis parengtas tų pačių autorių kaip ir XI klasės matematikos vadovėlis ir yra jo loginis tęsinys, realizuojantis naujoje matematikos vidurinio ugdymo programoje išdėstytus reikalavimus ir nuostatas. Jis skirtas nuosekliai ugdyti gebėjimus matematiškai mąstyti, spręsti problemas, komunikuoti (pasitelkiant matematiką) ir savarankiškai mokytis matematikos. Jis orientuotas į tolesnes ekonomikos, gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų studijas. Mokomoji medžiaga pateikta […]

Mokslininkų pėdomis. V klasės mokytojo knyga. Antroji dalis

Gamtos mokslų vadovėlio MOKSLININKŲ PĖDOMIS komplekto dalis.Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, iliustracijomis. Kiekviena tema susiejama su Išsilavinimo standartuose numatomais mokinių pasiekimais, patariama, kaip geriausiai atlikti užduotis, kaip vertinti mokinius, kokias priemones ir metodus taikyti. Aptariami įvairūs mokymo aspektai, nurodoma, kokios užduotys tiktų skirtingiems mokymosi stiliams, pateikiami sunkesnių vadovėlio […]

Biologija. Vadovėlis XI-XII klasei. Ekologija. Evoliucija

Vadovėlis skiriamas mokiniams, kurie renkasi ir bendrąjį, ir išplėstinį biologijos kursą. Pateikiama ir papildomos medžiagos, neprivalomos pagal bendrąsias programas, bet praplečiančios akiratį ir padedančios geriau suprasti nagrinėjamus dalykus. Ji išskiriama spalvotu fonu. Tokios medžiagos galima rasti ir internete, bet dažnai ji ten netiksli arba net klaidinga.Kiekvienos temos pabaigoje yra mokomosios medžiagos santrauka. Joje aiškinamos temos esminės […]

Riešutas. Testai 3 klasei

Matematikos vadovėlio komplekto RIEŠUTAS III klasei dalis.Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knygaPratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinisPapildomų užduočių sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinisMokytojo knyga. I, II ir III dalisTestai.Dailininkė Rita Brakauskaitė.Prekinis ženklas: Šviesa

Smagu mokytis. Trečioko bloknotas

Mokykis, taikyk, pasitikrink! Pasitikrink lietuvių kalbos ir matematikos žinias ir mokėjimus: atlik užduotis, išspręsk uždavinius, suskaičiuok taškus ir perskaityk vertinimą! Tada sužinosi, ką moki puikiai, o ką dar reikėtų pakartoti. Ši patraukli knygelė padės lavinti mąstymą, atmintį, dėmesį, ugdyti kantrybę, kūrybiškumą, miklinti ranką ir gerai mokytis! Kuo geriau pasirenk dirbti klasėje!Prekinis ženklas: Presvika

Kalbos kultūros pratybos

Pagalbinė mokomoji priemonė, paranki studentams susidaryti taisyklingos kalbos įgūdžių. Pratimai skirti tiek individualiam studentų darbui, tiek dirbti grupėmis. Pratimai grupuojami pagal svarbiausius klaidų tipus, maždaug atitinkančius kalbos lygmenis. Mokomoji priemonė skirta nehumanitarinių specialybių studentams, studijuojantiems lietuvių kalbos kultūrą ir specialybės kalbą. Knygelė pritaikyta geležinkelių transporto specialybių studentų kalbos mokymo reikmėms. Tačiau ja sėkmingai gali naudotis […]

Politologijos pagrindai

Politologijos testų sąsiuvinis, skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams, besirengiantiems politologijos brandos egzaminui ar šiaip norintiems patikrinti savo politologijos žinias. Testai apima labai platų temų spektrą: politikos esmę, demokratiją ir jos formas, diktatūras, jų formas, rinkimus, rinkimų sistemas, svarbiausias šiuolaikines politines doktrinas, politines partijas, konstitucijos esmę, LR Konstituciją, Seimą, prezidentą, Vyriausybę, svarbiausias tarptautines organizacijas, JTO, NATO, Europos […]

Nuo raidės iki teksto. Diktantai, atpasakojimai, rašiniai III-IV klasei

Knyga „Nuo raidės iki teksto. Diktantai, atpasakojimai, rašiniai III–IV klasei“ parengta pagal lietuvių kalbos ugdymo pradinėje mokykloje Bendrąją programą (2008). Išryškinamos svarbiausios žodžių rašybos, sakinių skyrybos, kalbos ugdymo temos, jų pradžioje pateikiami III–IV klasės kalbos ugdymo turinio pagrindiniai teiginiai, paaiškinamos svarbiausios kalbos sąvokos. Įtvirtinant rašybos, skyrybos, teksto kūrimo įgūdžius, nurodoma, kokie turėtų būti mokinių pasiekimai: ką […]