Veterinarija

Karvių slaptasis mastitas

Karvių mastitai yra viena didžiausių problemų pienininkystės ūkiuose. J. Rudejevienės monografijoje analizuojami aktualūs karvių slaptojo mastito diagnostikos, patogenezės, profilaktikos ir gydymo klausimai. Knygoje pateikiami išsamūs autorės ir jos kolegų atliktų tyrimų duomenys, analizuojami užsienio šalyse taikomi naujausi mastitų diagnostikos, profilaktikos ir gydymo metodai. Monografija skirta veterinarijos gydytojams, LVA studentams bei gyvulininkystės specialistams.Prekinis ženklas: Terra Publica

Galvijininkystė

Vadovėlis parašytas pagal aukštųjų mokyklų gyvulininkystės technologijos specialybės programą. Čia apibendrinti naujausi gyvulininkystės mokslo pasiekimai bei praktikos sukauptas patyrimas mūsų šalyje ir užsienyje.Prekinis ženklas: Terra Publica

Kiaulininkystė

Knygoje aprašomos įvairios kiaulių veislės, pagrindiniai kiaulių veisimo, kiaulininkystės intensyvinimo metodai. Nagrinėjami veisiamų kiaulių produktyvumo, šėrimo ir laikymo sąlygų gerinimo klausimai, apžvelgiami įvairių veislių derinimo metodai, mėsinių ir penėjimosi savybių tyrimai siekiant pagerinti prekinę produkciją. Knygoje glaustai aprašomos kiaulių ligos.Prekinis ženklas: Terra Publica

Kiaulių auginimas

Žurnale aprašoma kiaulių veislininkystė, kiaulių bandos formavimas, kiaulių lai­kymo sistemos, kiaulidės, mėšlo bei srutų laikymas ir naudojimas, kiaulių pa­šarai, šėrimo technologijos, ligos, kiaulienos gamyba, perdirbimas, mėsos ko­kybė.   Prekinis ženklas: Terra Publica

Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų rizikos analizė

Knygoje nagrinėjami aktualūs užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų rizikos, epidemiologijos, patogenezės, diagnozavimo, prevencijos ir kontrolės, maisto saugos veiksnių valdymo klausimai. Knyga skirta veterinarijos gydytojams, kompetentingų tarnybų ir laboratorijų darbuotojams, žemės ūkio specialistams, studentams ir plačiajai visuomenei.Prekinis ženklas: Terra Publica

Pieno ūkis

Leidinyje spausdinama informacija apie Lietuvoje auginamas pieninių galvijų veisles, jų laikymo sąlygas, pieno savybes, kokybę ir gavimo būdus. Leidinys skirtas galvijų augintojams, ūkininkams.Prekinis ženklas: Terra Publica