VI klasei

Vaizdų kalba. Dailė VI klasei

Dailės vadovėlis VAIZDŲ KALBA skiriamas pagrindinės mokyklos VI klasei ir yra dailės vadovėlių komplekto V–VI klasei antroji dalis. Čia toliau nuosekliai tęsiama V klasės vadovėlyje VAIZDŲ PASAULYJE naudojama ženklų, piktogramų, iliustracijų pateikimo, teksto formavimo sistema. Ta pati ir vadovėlio sandara: įvadas ir penki dailės, jos reiškinių pažinimo skyriai su įžangomis ir apibendrinimais. Knygos gale pateikiamas […]

Žodžių tiltai. Vadovėlis VI klasei. 1 dalis

„Žodžių tiltai“ – lietuvių kalbos mokomųjų priemonių komplektas kitakalbių mokyklų VI klasėsmokiniams. Komplektą sudaro vadovėlis (I–II dalys), pratybų sąsiuvinis (I–II dalys).Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

Žemė 6. Geografijos vadovėlis VI klasei 2 dalis

Vadovėlis gerokai atnaujintas ir papildytas pagal naujausią Pagrindinio ugdymo programą. Racionali apimtis, daug galimybių mokomajai medžiagai diferencijuoti, gebėjimams, įgūdžiams, kūrybiškumui ugdyti, mokinių daromai pažangai stebėti. Iliustratyvi ir įdomi skaitinių pobūdžio medžiaga.Prekinis ženklas: Briedis

Dailė. Vadovėlis V-VI klasei

Dailės vadovėlis skirtas 5-6 klasių mokiniams.Šiame vadovėlyje mokiniai sužinos apie spalvų ir formų įvairovę, linijų klabą, grafikos technikas, dailės kūrinių kompoziciją, žanrus. Vadovėlyje paaiškinti nauji dailės terminai, o užduotis suprasti ir atlikti padeda Lietuvos menininkų kūriniai.Prekinis ženklas: Naujoji Rosma

Būti drauge. Etikos vadovėlis VI klasei

Naujas etikos vadovėlis VI klasei.  Etikos vadovėlio komplektą BŪTI DRAUGE sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis), mokytojo knyga.   Serijos dailininkas Agnius Tarabilda. Apipavidalino Agnius Tarabilda.   Prekinis ženklas: Šviesa

Žingsniai. Istorijos vadovėlis 6 klasei. II dalis

Atnaujintame vadovėlyje „Žingsniai“ nagrinėjami svarbiausi Europos istorijos epizodai nuo priešistorės iki šių laikų. Greta naujų 2008 m. istorijos programos reikalavimus atitinkančių temų pateikiama projektinės veiklos pasiūlymų „Gyvoji istorija“. Kiekvieną skyrių pradės informatyvus, atskirą istorijos epochą pristatantis įvadas. Moksleivių motyvacijai skatinti skirti atvartai „Istorija iš arčiau“. Pasikartoti išeitą skyriaus medžiagą bus galima iš „Skyriaus santraukoje“ surašytų […]

Śladami uczonych. Podręcznik przyrody dla klasy VI. Książka druga

Vadovėlis supažindins mokinius su pagrindiniais gamtos objektais ir reiškiniais bei jų tarpusavio ryšiais, skatins naudojantis informacinėmis technologijomis įvairiuose šaltiniuose ieškoti gamtamokslės informacijos, ją analizuoti ir perteikti kitiems, parodys , kaip remiantis įgytomis žiniomis ar tyrimų rezultatais klausti, kelti hipotezes, bandyti jas pagrįsti bei patikrinti.Taip pat mokiniai išmoks naudodamiesi mokyklinėmis gamtos tyrimų priemonėmis atlikti paprasčiausius gamtamokslius […]

Rito rato ratuto. Lietuvių literatūra VI klasei. 1-oji knyga

VI klasės literatūros vadovėlio koncepcijos kodas slypi pavadinime RITO RATO RATUTO: rito (riedėjimas, ritmas, veržlumas) — gamtos (saulės) ir žmogaus gyvenimiškosios bei kultūrinės (literatūrinės) kelionės (ritimosi) ir pažinimo skatinimas, rato (ratas) — gyvenimiškosios ir literatūrinės kartotės patikimumo bei atradimų vertės pabrėžimas, ratuto (sutartinės priedainis, apvainikuojantis buvimą kartu, kūrybą) — tradicijų išsaugojimo ir novatoriškų kūrybinių impulsų […]

Шаг за шагом новый 1. Vadovėlis

Rusų (užsienio) kalbos vadovėlio «Шаг за шагом 1» pirmieji kalbos mokymosi metai (M. Puzaitė, L. Šernienė) atnaujinimo nuostatos Vadovėlis «Шаг за шагом новый 1» yra skirtas mokyti(s) rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos pirmaisiais kalbos mokymosi metais. Mokymo(si) komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, garso įrašas (CD arba garsajuostė), mokytojo knyga ir dalijamoji medžiaga su karpomuoju raidynu […]

Mokomės etikos. Vadovėlis 6 klasei

Naujo etikos vadovėlio 6 klasei Mokausi etikos mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai.   Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų […]