VII klasei

Biologija. Užduočių sąsiuvinis VII klasei

Sąsiuvinio turinys suderintas su biologijos vadovėliu 7 klasei. Daug ir įdomių užduočių, tarp jų – praktinių, įtvirtinančių mokinių žinias apie organizmų funkcijas.Prekinis ženklas: Briedis

Mityba. Technologijų vadovėlis VII–X klasei (serija „Šok“)

Vadovėliai KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS ir MITYBA sudaro vieną komplektą su 2010 metais jau išleistas ELEKTRONIKOS ir TEKSTILĖS vadovėliais VII–X klasei.Jie skirti ne tik pagrindinei mokyklai, bet ir gimnazijų I bei II klasei. Būtent šioms klasėms skirti abiejų vadovėlių skyriai Gaminių dizainas ir Darbo pasaulis ir profesijos.Čia mokiniai sužinos apie ūkio šakas, profesijas, darbo organizavimo principus ir […]

Fizika 7 klasei. Vadovėlis (2-oji knyga)

 Atsižvelgiant į naująją pagrindinio ugdymo programą, atnaujinami fizikos vadovėlių VII–X klasei komplektai. Vadovėlį Fizika 7 sudaro dvi knygos, parengtos ankstesniojo fizikos vadovėlio VII klasei pagrindu. Kuo skiriasi naujasis vadovėlis nuo senojo?papildytas naujais teoriniais skyreliais („Šešėlis ir pusšešėlis“, „Mėnulio ir Saulės užtemimai“) bei savikontrolės užduotimis; atsisakyta kai kurių į programą neįtrauktų temų (pavyzdžiui, apie įgaubtuosius ir iškiliuosius […]

Biologijos praktikos darbai 7-8 klasei

Leidinys skirtas 7–8 klasių mokiniams ir mokytojams. Pateikti laboratorinių darbų aprašai padeda nuosekliai atlikti bandymus, greičiau juos paaiškinti. Leidinys tinka probleminėms užduotims sudaryti ir mokinių įgūdžiams kontroliuoti. Tai paranki knyga rengiant užduotis savarankiškiems mokinių darbams, testams.Prekinis ženklas: Lututė

Fizyka. Podręcznik dla klasy VII. Książka druga

  Atnaujintas fizikos vadovėlis VII klasei.   Vadovėlį sudaro dvi knygos, parengtos ankstesniojo fizikos vadovėlio VII klasei pagrindu. Kuo skiriasi naujasis vadovėlis nuo senojo? papildytas naujais teoriniais skyreliais („Šešėlis ir pusšešėlis“, „Mėnulio ir Saulės užtemimai“) bei savikontrolės užduotimis; atsisakyta kai kurių į programą neįtrauktų temų (pavyzdžiui, apie įgaubtuosius ir iškiliuosius veidrodžius); daugelis temų atnaujinta įdomia […]

Geografija VII klasei. 1-oji knyga

Naujajame vadovėlio komplekte stiprinamas geografijos kurso turinio integralumas. Mokymo turiniu atskleidžiamas vis didėjantis žinių ir gebėjimų augimas. Puoselėjamas mokinių gebėjimas taikyti geografijos žinias ir įgūdžius asmeniniame gyvenime. Leidinys derintas su VI klasės ŠOK serijos geografijos vadovėlio „Mūsų daug – pasaulis vienas“ komplektu.Vadovėlis išsiskiria aiškia struktūra. Temų suderinamumas sudaro galimybę integruotis su kitais mokomaisiais dalykais. Šis […]

Bios 7. Biologijos vadovėlis VII klasei 2 dalis

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas parengtas vadovėlis. Pateikiama nemažai praktinių darbų, keli didesnės apimties projektiniai darbai. Naujovė – metodiniai puslapiai, kuriais siekiama ugdyti mokinių kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra išeitos medžiagos santrauka ir žinių savikontrolės rubrika.Prekinis ženklas: Briedis

Projektų mozaika. Informacinės technologijos V-VII klasei. 1-oji knyga

Šiame dviejų dalių informacinių technologijų vadovėlyje PROJEKTŲ MOZAIKA remiamasi projektų rengimo metodu — naujus dalykus stengiamasi pateikti taip, kad vaikai mokytųsi atlikdami praktines užduotis. Naujos sąvokos ir teorinės žinios aiškinamos tada, kai jų prireikia konkrečiai užduočiai atlikti. Vadovėlyje aprašomų projektų temos siejamos su mokinių gyvenimu, jų aplinka, interesais. Atlikdami įvairias užduotis mokiniai skatinami aptarti juos […]

Dailė 7 klasei

Dailės vadovėlis VII klasei parengtas pagal serijos „Šok“ vadovėlių projektą laikantis šios serijos vadovėliams būdingos metodinės struktūros ir grafinio dizaino stiliaus. Tai dailės vadovėlių komplekto VII–VIII klasei pirmoji dalis.  Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis Mokytojo knyga.   Ilgalaikį dailės mokymo VII klasėje planą rasite čia.     Prekinis ženklas: Šviesa

Gimtoji istorija. Istorijos vadovėlis VII klasei

Lietuvos istorijos vadovėlis „Gimtoji istorija 7 klasei“ parengtas pagal 1999 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą istorijos programą. Įvadinio Lietuvios istorijos kurso pagrindinės temos – seniausieji Lietuvos gyventojai ir baltai I tūkstm. po Kristaus. Mokiniai supažindinami su Lietuvos kraštovaizdžiu, Lietuvos platumose regimu dangaus skliautu, su pirmųjų Lietuvos gyventojų verslais, amatais, archajiniais tikėjimais ir […]