VII klasei

Rusų (užsienio) kalbos paruoštukas 7-8 klasei

Tai pagalbinė priemonė mokantis rusų (užsienio) kalbos.Prekinis ženklas: Presvika

Informacinės technologijos 7-8 klasei

Vadovėlis skiriamas VII–VIII klasės mokiniams. Jame toliau aiškinama, kaip tvarkyti kompiuteryje esančią informaciją, gilinamasi į rašyklės„Microsoft Word“ galimybes, mokoma parengti sudėtingesnius dokumentus, tinklalapius. Be to, supažindinama su interneto naršykle „Internet Explorer“ ir pateikčių rengykle „PowerPoint“, mokoma skaičiuoti naudojant skaičiuoklę „Excel“ ir konstruoti su programa „Imagine Logo“.  Praktinio pobūdžio medžiaga pateikiama paprastai ir aiškiai, gausiai iliustruota. […]

Matematika 7 klasei. 2-oji knyga

ŠOK serijos matematikos vadovėlio komplektą VII klasei sudaro:Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis Mokytojo knyga Kontroliniai darbai Uždavinynas (Z.Šestilienė, V.Zajankauskienė).   Ilgalaikį matematikos mokymo VII klasėje planą rasite čia.   Prekinis ženklas: Šviesa

Bios 7. Biologijos užduočių sąsiuvinis VII klasei 2 dalis

Pateikiama įvairių tipų užduočių, kurios padės mokiniams pagilinti bei įtvirtinti žinias ir gebėjimus. Iš kartoninio įdėklo galima pasidaryti modelių.Prekinis ženklas: Briedis

…amžini kaip kalnai. Antikos kultūros vadovėlis. Seniausios civilizacijos. V–VII klasei

Gražiai iliustruotų knygų apie senuosius pasaulio kultūros paminklus lietuvių skaitytojams jau nešykštima, o literatūros tebelieka nuskriaustos. Knyga „Amžini kaip kalnai“  siekia šią kultūros spragą užpildyti – tapti ne tik vadovėliu, bet ir lengvais laisvalaikio skaitiniais bet kurio amžiaus skaitytojui. Knyga nori padėti visų mokyklų, kuriose nėra ir gal nebus dėstoma Antikos kultūra, septintokams mokytis senovės […]

Žemė 7. Geografijos vadovėlis VII klasei 2 dalis

Vadovėlis atnaujintas ir papildytas pagal naujausią Pagrindinio ugdymo programą. Daug dėmesio skiriama bendriesiems geografiniams dėsningumams, kurie pateikiami vaizdžiai ir aiškiai. Racionali apimtis, galimybė diferencijuoti mokomąją medžiagą, ugdyti gebėjimus, įgūdžius, stebėti mokinių daromą pažangą.Prekinis ženklas: Briedis

Projektų mozaika. Informacinės technologijos VII-VIII klasei. 2-oji knyga

ŠOK serijos informacinių technologijų vadovėlis VII–VIII klasei, sistemingai derantis su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais.Vadovėlio medžiaga pateikiama projektų rengimo metodu – naujų dalykų vaikai mokosi atlikdami praktinius darbus. Naujos sąvokos ir teorija aiškinama tada, kai jų prireikia konkrečiam darbui atlikti. Perteikiant žinias, remiamasi jau įgyta vaikų patirtimi ir praktiniais įgūdžiais. Aprašomų projektų temos siejamos su mokinių […]

Mokomės etikos. Pratybų sąsiuvinis VII klasei

Šio pratybų sąsiuvinio sandara tokia pat kaip ir septintokų vadovėlio „Mokomės etikos“. Jis susideda iš keturių skyrių („Saviugda ir savisauga: Aš–Asmuo“, „Dialoginis bendravimas: Aš–Tu“, „Socialiniai santykiai: Aš–Mes“, „Santykis su pasauliu: Aš–Tai“). Pratybų sąsiuvinyje teikiamos užduotys padės mokiniams įtvirtinti per pamokas nagrinėtus klausimus, geriau suprasti pamokos medžiagą, ją analizuoti ir kūrybiškai taikyti. Taip pat skatins mąstyti, […]

Elektronika. Technologijų vadovėlis 7-10 klasei

Technologijų vadovėlis VII–X klasei.  Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis Metodinės rekomendacijos (www.sokvadoveliai.lt).   Dailininkė Vytautė Zovienė.   Prekinis ženklas: Šviesa

Lietuvių kalba VII klasei. 2-oji knyga

Šis serijos ŠOK VII klasės lietuvių kalbos vadovėlis yra V ir VI klasių vadovėlių „Žaidžiu žodžiu“ ir „Vėl žaidžiu žodžiu“ tęsinys. Kaip ir šių, taip ir naujojo vadovėlio turinį sudaro kalbos pažinimo ir kalbos ugdymo temos. VII klasėje ir toliau mokomasi gražiai bendrauti lietuvišku žodžiu; toliau siekiama, kad aiškinamųjų ir komentuojamojo pobūdžio užduočių meniniai, publicistikos […]