VIII klasei

Bendravimo etika. Vadovėlis VIII klasei

Mes bendraujame vieni su kitais visą gyvenimą , tačiau daugelis neišsiugdo tinkamų bendravimo įgūdžių nebendrauja taip gerai, kaip galėtų . Draugystė , darbas, studijos nukenčia dėlto, kad dažnai suklystame iš sakydami savo mintis ar netiksliai suvokdami kitus žmones, išnežinojimo į skaudindami, { įžeisdami vienas kitą . Išmokti bendrauti, geriau suvokti ir išreikšti save išgirsti ir teisingai […]

Etika VIII klasei. Mąstau, bendrauju, gyvenu. Vadovėlis

Šis etikos vadovėlis skiriamas mokiniams kaip savarankiško mokymo(si) vadovas ir mokytojams kaip mokymo priemonė. Jis parengtas pagal naująją 2008 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrąją programą ir atitinka jos keliamus reikalavimus. Visą komplektą sudarys šie leidiniai: vadovėliai „Aš, tu, mes ir pasaulis“ (5–6 kl.; išleido „Enciklopedija“), „Mąstau, bendrauju, gyvenu“ (7 kl.; išleido „Enciklopedija“), […]

Istorijos vadovėlis VIII klasei. 1 dalis (serija „Raktas“)

Istorijos vadovėlį 8 klasei sudaro dvi dalys: pirmoji apima laikotarpį nuo barbarų Europos (V a.) iki Žemaitijos krikšto (1413 m.), antroji pradedama senomis Amerikos civilizacijomis (III a.) ir baigiama kontrreformacijos įvykiais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XVII a.).„Vadovėlis apima plačią erdvę tiek geografiniu, tiek chronologiniu aspektu. Prededant ankstyvaisiais viduramžiais, medžiaga išdėstoma iki ankstyvųjų naujųjų amžių. Joje daugiausia dėmesio […]

Lietuvių kalba 8 klasei. 2-oji knyga

Vadovėlis parengtas pagal Bendrųjų programų (2008) reikalavimus. Nuo anksčiau išleistų vadovėlių labiausiai skiriasi metodine dalimi. Tai lemia programos nuostatos: jos pokyčiai sietini su mokinių kompetencijų ugdymu, darbo su tekstais kaita, bet ne su žinių turiniu. Kitokia ir vadovėlio struktūra: kiekvienos temos teoriniai dalykai formuluojami labai trumpai, o tema apibendrinama pateikiant lenteles ir schemas.Vadovėlio branduolys – […]

Žemė 8. Užduočių sąsiuvinis VIII klasei. 2 dalis

Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su vadovėliu VIII klasei „Žemė“. Daug dėmesio skiriama geografiniams gebėjimams ugdyti. Gausu žemėlapių, kartoschemų, piešinių, pjūvių, grafikų, diagramų, lentelių.Prekinis ženklas: Briedis

Химия. Учебник для VIII класса.

Vadovėlis parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus, keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvį, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyviai mokytis. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu – tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis. Pagrindinė informacija pateikiama keliais būdais: žodiniu, grafiniu, vaizdiniu.Duodama nuorodų į papildomus […]

Lietuvių kalba 8klasei. 1-oji knyga

LIETUVIŲ KALBOS vadovėlis VIII klasei.Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Pratybų sąsiuvinis Mokytojo knyga.   Prekinis ženklas: Šviesa

Esė rašymo pratybos VIII- X klasei

Šiame leidinyje mokoma, kaip pasirengti rašymui, kurti ir tobulinti mokyklinę esė, laišką ir recenziją. Pateikiama pavyzdžių ir patarimų, kaip analizuoti literatūros kūrinius. Tai svarbiausi, ką dešimtokas turi mokėto rengdamasis gimtosios kalbos žinių patikrai. Teksto suvokimo ir pasirengimo rašiniui užduotys integruotos, taigi ruošdamiesi rašiniui mokiniai pratinsis tiksliai, argumentuotai atsakyti į keliamus klausimus. Parinkti tekstai ir užduotys […]

Bios 8. Biologijos vadovėlis VIII klasei

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas parengtas naujos kartos biologijos vadovėlis. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus, grindžiamas iliustracinės medžiagos analize. Pateikiama nemažai praktinių darbų, vienas projektinis darbas ir metodiniai puslapiai, kuriais siekiama ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra išeitos medžiagos santrauka ir žinių patikros rubrika.Prekinis ženklas: Briedis

Lietuvių kalba 8 klasei. 1-oji knyga

Vadovėlis parengtas pagal Bendrųjų programų (2008) reikalavimus. Nuo anksčiau išleistų vadovėlių labiausiai skiriasi metodine dalimi. Tai lemia programos nuostatos: jos pokyčiai sietini su mokinių kompetencijų ugdymu, darbo su tekstais kaita, bet ne su žinių turiniu. Kitokia ir vadovėlio struktūra: kiekvienos temos teoriniai dalykai formuluojami labai trumpai, o tema apibendrinama pateikiant lenteles ir schemas.Vadovėlio branduolys – […]