X klasei

Lietuvių kalba. Vadovėlis X klasei. Antroji knyga

Lietuvių kalbos vadovėlis X klasei parengtas pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008 m.) derinant geriausias lietuvių kalbos vadovėlių tradicijas ir šiuolaikines ugdymo tendencijas: nuosekliai baigiama dėstyti visa būtiniausia pagrindinio ugdymo teorinė informacija, siūlomi įvairūs mokymo metodai ir mokymosi būdai, skirtingų lygmenų užduotys nevienodo pasirengimo mokiniams, kiekvienoje pamokoje numatomos mokymosi vertinimo ir įsivertinimo galimybės. […]

Lietuva. Europa. Pasaulis. Geografijos vadovėlis X klasei

Tęstinis geografijos vadovėlis X klasei.X klasės geografijos vadovėlio LIETUVA. EUROPA. PASAULIS komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, atlasas IX–X klasei, mokytojo knyga.Prekinis ženklas: Šviesa

Spektras 10. Fizikos vadovėlis X klasei. Antroji dalis

Baigiamasis serijos „Spektras“ fizikos vadovėlis. Parengtas pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus. Gana „sausą“ fizikos kursą mėginama pateikti įdomiau ir suprantamiau. Publikuojama praktinių darbų scenarijų, laboratorinių darbų ir uždavinių sprendimo pavyzdžių, kurie padės mokiniams geriau suprasti formulių taikymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

Žemė 10. Geografijos vadovėlis X klasei

Paskutinis serijos „Žemė“ geografijos vadovėlis X klasei. Vienintelis vadovėlis dešimtokams, kurio turinys atitinka Bendrąją programą ir Išsilavinimo standartus. Jame naujoviškai integruojama Lietuvos ir pasaulio ekonominė geografija. Gausu aktualios ir naujausios statistinės informacijos.Prekinis ženklas: Briedis

Fizika. Vadovėlis X klasei

„Fizika 10“ yra tų pačių autorių fizikos vadovėlių VII, VIII ir IX klasei tęsinys, todėl jo turinio dėstymo principai ir struktūra tokia pati kaip vadovėlių žemesnėms klasėms. Dalyko turinį sudaro septyni skyriai, šie yra suskirstyti į skyrelius, kurie sudaryti laikantis tam tikro nuoseklumo: mokinių teigiamą mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga – per pamokas atliekamų bandymų aprašai, […]

Matematika 10 klasei. 2-oji knyga

X klasės matematikos vadovėlis yra 2009 metais išleisto IX klasės matematikos vadovėlio tęsinys. Jį sudaro dvi knygos.  Ilgalaikį matematikos mokymo X klasėje planą rasite čia.   Prekinis ženklas: Šviesa

Lietuvių kalba. Vadovėlis X klasei

Leidykla „Tyto alba“ pristato naują V. Salienės ir A. Smetonos vadovėlį „Lietuvių kalba. X klasei“. Šis vadovėlis yra sudedamoji lietuvių kalbos vadovėlių IX ir X klasėms komplekto dalis.Komplektą sudaro lietuvių kalbos vadovėlis (IX kl.), mokinio sąsiuvinis (IX kl.), lietuvių kalbos vadovėlis (X kl.), mokinio sąsiuvinis (X kl.), mokytojo knyga (IX–X kl.). Dalis darbui skirtos medžiagos […]

Tėvynė – tai kalba. Lietuvių kalba X klasei. 3-oji knyga

Vadovėlis skiriamas X klasės mokiniams ir tęsia IX klasės vadovėlio TĖVYNĖ – TAI KALBA kursą. Juo siekiama sudaryti sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams įgyti gebėjimų ir pasiekimų, kuriuos apibrėžia Bendrosios programos (2008).Vadovėlyje taikomi sistemiškumo ir integralumo principai. Rengiant jį buvo orientuojamasi ir į kitų mokomųjų dalykų (literatūros, istorijos) programas. Taip mokiniui sudarytos sąlygos suvokti mokymąsi kaip […]

BIOS 10. Biologijos vadovėlis X klasei

BIOS 10 – ketvirtasis, baigiamasis serijos BIOS vadovėlis. Parengtas pagal naująsias bendrąsias programas. Autoriai: Edvardas Baleišis ir Vilija Zdanevičienė.Vadovėlyje išsamiai nagrinėjama genetika, evoliucija ir ekologija, gana daug dėmesio skiriama biotechnologijoms. Tekstas paprastas, lengvai skaitomas, neperkrautas sąvokų. Nemaža dalis informacijos koncentruojama iliustracijose. Tekste yra nuorodos į iliustracijas. Kiekvienoje temoje pateikiama nemažai užduočių, kurios suformuluotos remiantis B. […]

Matematika. Gimnazijų II klasei. 2-oji knyga

Matematikos vadovėlis II gimnazijos klasei yra tų pačių autorių vadovėlio I gimnazijos klasei tęsinys. Jame įgyvendinama naujausia matematikos ugdymo programa ir autorių idėjos:atskleisti naujų temų loginį tarpusavio ryšį ir ryšį su anksčiau nagrinėta medžiaga bei praktiniu žinių taikymu;pateikti mokiniams suprantamus teiginių įrodymus;iliustruoti teoriją pavyzdžiais, susijusiais su kitais mokomaisiais dalykais ir kasdieniu gyvenimu;sudominti mokinius, kad jie […]