XI klasei

Biologija. Vadovėlis XI-XII klasei. Ekologija. Evoliucija

Vadovėlis skiriamas mokiniams, kurie renkasi ir bendrąjį, ir išplėstinį biologijos kursą. Pateikiama ir papildomos medžiagos, neprivalomos pagal bendrąsias programas, bet praplečiančios akiratį ir padedančios geriau suprasti nagrinėjamus dalykus. Ji išskiriama spalvotu fonu. Tokios medžiagos galima rasti ir internete, bet dažnai ji ten netiksli arba net klaidinga.Kiekvienos temos pabaigoje yra mokomosios medžiagos santrauka. Joje aiškinamos temos esminės […]

Literatūros chrestomatija XI klasei. I dalis

„Baltų lankų“ leidyklos rengiama „Literatūros chrestomatija XI klasei“ yra susijusi su „Baltų lankų“ leidžiamu literatūros vadovėliu. Joje spausdinami į vadovėlį netilpę privalomų ir kontekstinių autorių kūriniai, nurodyti Lietuvių kalbos bendrojoje programoje. Taip pat pridedama keletas į programą neįtrauktų, bet, vadovėlio rengėjų nuomone, būtinų svarstant programoje nurodytas temas autorių kūrinių arba jų ištraukų. Chrestomatijoje taip pat […]

Psichologija. Vadovėlis XI-XII klasėms

Leidykla „Tyto alba“ pristato D. Gailienės, L. Bulotaitės ir N. Sturlienės vadovėlį „Psichologija XI–XII klasėms“. Vadovėlyje pateikiamos keturios temos: „Žmogaus raida“, „Asmenybė“, „Bendravimas“ ir „Gyvenimo sunkumai“. Nagrinėdami šias temas mokiniai nuosekliai susipažins su žmogaus raida įvairiais amžiaus tarpsniais, gilinsis į asmenybės problemas. Bendravimo ir gyvenimo sunkumų temos tikrai bus naudingos vyresniųjų klasių mokiniams, kurie greitai […]

Istorijos vadovėlis XI klasei (1 dalis)

Istorijos vadovėliai XI ir XII klasėms – puiki priemonė išmokti visą mokyklinį istorijos kursą ir pagilinti žinias, ugdyti mokinių gebėjimą dirbti su įvairiais istorijos šaltiniais, žemėlapiais, iliustracijomis, lavinti savarankiško darbo su tekstu ir užduotimis įgūdžius. Jie padės geriau pasirengti valstybiniam istorijos egzaminui.”Istorijos vadovėlis 11 klasei” – integruotas Europos ir Lietuvos istorijos vadovėlis, skirtas mokytis istorijos […]

PRIMA B2. Deutsch für junge Erwachsene. Vokiečių kalba. Vadovėlis XI-XII klasei. Šeštieji septintieji mokymo metai

PRIMA B2 – šiuolaikiniam mokymuisi! Strategijos ir metodai, kaip rengti paskaitas, pateiktis, diskusijas ir debatus.Į kompetencijas orientuotas mokymas.Klausymas ir skaitymas – aktualios temos ir autentiški tekstai.Literatūrinės kompetencijos ugdymas, teksto tipai.Komplektas skiriamas mokytis vokiečių kalbos šeštaisiais ir septintaisiais mokymosi metais siekiant B2 lygio. Jis orientuotas į besimokantįjį – atitinka amžiaus grupės ypatumus ir poreikius, yra aktualus jaunimui.Visa […]

Chemija. Prieš egzaminą

Šis leidinys skiriamas tiems mokiniams, kurie rengiasi laikyti chemijos valstybinį brandos egzaminą ir nori savarankiškai pasimokyti arba pakartoti kursą. Visa medžiaga atitinka egzamino programą.Leidinį sudaro tarpusavyje susijusios dalys: egzamino užduočių ir eksperimento atlikimo metodika, uždavinių sprendimo metodika, glaustas teorinės medžiagos konspektas.Svarbiausios sąvokos, dėsningumai paryškinti pusjuodžiu šriftu. Pagrindinius technologinius procesus, sąvokas ir cheminius kitimus padeda suvokti […]

Romantizmas. Realizmas. Neoromantizmas. Lietuvių literatūros chrestomatija 11 klasei. 2 dalis

Antroji chrestomatijos knyga aprėpia Lietuvos, Europos, Rusijos literatūrą, sukurtą per imperijų laikus – XIX šimtmetį ir XX a. pradžią. Skaitydamas šiuos kūrinius, tęsdamas pokalbius su protėviais ir jų kaimynais ar amžininkais, skaitytojas pereis sudėtingą, ne visuomet lengvą apmąstyti, bet neabejotinai prasmingą lietuvių kelią nuo senosios Lietuvos-Lenkijos Respublikos žlugimo iki modernios tautinės Lietuvos Respublikos. Tai kelias […]

Matematika gimnazijų 3 klasei. 1-oji knyga

Vadovėlis „Matematika“ skiriamas gimnazijos III klasės ir vidurinės mokyklos XI klasės mokiniams, pasirinkusiems išplėstinį matematikos mokymosi kursą. Jis sudaro vieningą sistemą su gimnazijos I ir II klasės vadovėliais ir numato ryšį su gimnazijos IV klasės būsimu vadovėliu.Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga.Ilgalaikį matematikos mokymo III gimnazijos klasėje planą rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa

Psichologija. Vadovėlis XI-XII klasėms

Leidykla „Tyto alba“ pristato D. Gailienės, L. Bulotaitės ir N. Sturlienės vadovėlį „Psichologija XI–XII klasėms“.Vadovėlyje pateikiamos keturios temos: „Žmogaus raida“, „Asmenybė“, „Bendravimas“ ir „Gyvenimo sunkumai“. Nagrinėdami šias temas mokiniai nuosekliai susipažins su žmogaus raida įvairiais amžiaus tarpsniais, gilinsis į asmenybės problemas. Bendravimo ir gyvenimo sunkumų temos tikrai bus naudingos vyresniųjų klasių mokiniams, kurie greitai baigs […]

Je reussirai! Tu paries? Prancūzų kalbos testai ir užduotys su atsakymais besiruošiantiems brandos egzaminui

Šis leidinys skiriamas XI–XII klasių mokiniams, besirengiantiems prancūzų kalbos brandos egzaminui. Jis padės pasiruošti kalbos vartosenos, klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo testams. Leidinyje pateikiami: įvairių užduočių pavyzdžiai; autentiški dokumentai; užduočių atsakymai; garso įrašų transkripcijos. Leidinį parengė prancūzų kalbos specialistai iš Prancūzijos.Prekinis ženklas: Presvika