XII klasei

Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis gimnazijos IV klasei. Antroji knyga

Vadovėlis parengtas tų pačių autorių kaip ir XI klasės matematikos vadovėlis ir yra jo loginis tęsinys, realizuojantis naujoje matematikos vidurinio ugdymo programoje išdėstytus reikalavimus ir nuostatas. Jis skirtas nuosekliai ugdyti gebėjimus matematiškai mąstyti, spręsti problemas, komunikuoti (pasitelkiant matematiką) ir savarankiškai mokytis matematikos. Jis orientuotas į tolesnes ekonomikos, gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų studijas. Mokomoji medžiaga pateikta […]

Literatūros erdvės XI-XII klasei. 1-oji knyga

Naujas literatūros vadovėlis XI–XII klasei parengtas atsižvelgiant į Bendrąsias programas ir naujas ugdymo tendencijas. Vadovėlyje pristatomi ir bendrajam, ir išplėstiniam kursui reikalingi autoriai. Mokinio patogumui vadovėlis suskirstytas į keturias knygas.Pirmojoje ir antrojoje knygoje (XI klasės kursas) pateikiama medžiaga (literatūros ir kultūros tekstai) nuo antikos iki XX a. vidurio. Trečiojoje ir ketvirtojoje knygoje (XII klasės kursas) […]

Bendroji ir neorganinė chemija 12 klasei

„Bendroji ir neorganinė chemija“ XII klasei yra vadovėlio „Organinė chemija“ XI klasei tęsinys. Jame išlaikytas struktūrinis ir metodinis vientisumas.  Ilgalaikį chemijos mokymo XII klasėje planą rasite čia.     Naujasis vadovėlis skirtas mokytis pagal chemijos Išplėstinio kurso programą. Vadovėlį sudaro 19 temų, atkreipiamas dėmesys į tyrimų duomenų tikslumą, paklaidas ir reikšminius skaitmenis. Po kiekvienos temos pateikiamos […]

Literatūros chrestomatija XII klasei. 2 dalis

Ši Literatūros chrestomatija XII klasei 2 dalis yra susijusi su Baltų lankų leidžiamu literatūros vadovėliu. Čia spausdinami į vadovėlį netilpę privalomų ir kontekstinių autorių kūriniai, nurodyti Lietuvių kalbos bendrojoje programoje.Chrestomatijoje taip pat publikuojamos ištraukos iš kultūros ar literatūros istorijos tyrinėjimų, literatūros kritikos straipsnių bei kai kurių aptariamų tekstų interpretacijos. Kelių į programą neįtrauktų autorių kūriniai ar jų ištraukos chrestomatijoje atsirado […]

Kūno kultūros užduočių sąsiuvinis XII klasei

5–12 klasėms skirtos kūno kultūros užduotys parengtos vadovaujantis Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosiomis programomis. Kiekvieną sąsiuvinį sudaro virš 100 užduočių pačiomis įvairiausiomis kūno kultūros, sporto ir sveikos gyvensenos temomis: gausu smagių testų, nuotaikingos informacijos apie populiariąsias sporto šakas, olimpinį judėjimą, Lietuvą garsinančius sportininkus, žinių apie netradicinio fizinio aktyvumo sritis, sveiką gyvenseną, įpročio sistemingai […]

Regioninė geografija. Vadovėlis XI-XII klasei.4-oji knyga

REGIONINĖ GEOGRAFIJA — šalia trijų BENDROSIOS GEOGRAFIJOS knygų — ketvirtoji XI–XII klasės kurso knyga. Mokydamiesi „Regioninės geografijos“, aiškinsimės valstybių, pasaulio dalių, apskritai pasaulio vienovės sąlygas ir priežastis, o kartu ir tai, kas griauna pasaulio vienovę ir bendrabūvį. Buvusi pasaulio, arba šalių, geografija dabar vadinama regionine geografija, nes toks pavadinimas labiau atitinka dabarties procesus, vykstančius pasaulyje, […]

Išeivijos poezija ir dramaturgija

Rinkinyje „Išeivijos poezija ir dramaturgija” Jūs rasite tuos autorius ir kūrinius, kurie aptariami (plačiau ar prabėgom) Daujotytės ir E. Bukelienės vadovėlyje „Lietuvių literatūra 12 klasei”. Tai J. Baltrušaičio, H. Radausko, H. Nagio, J. Kėkšto, V. Mačernio, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno. A. Mackaus, Liūnės Sutemos, T. Venclovos poezija, surinkta iš airių leidinių Lietuvoje ir užjūryje, daug […]

Literatūra – dialogo partneris samprotaujant. Gamta ir žmogus. Komentarai ir užduotys 9-12 klasei

Tai lietuvių literatūros (kultūros) komentarai ir užduotys 9–12 klasėms. Šis leidinys skirtas mokyti(s) analizuoti privalomuosius grožinius kūrinius, ugdyti(s) asmeninį santykį su literatūra ir kultūra plačiąja prasme, kalbėtis apie gyvenimą, polemizuoti su autoritetais, nagrinėjamų kūrinių personažais. Leidinį sudaro programinių kūrinių ištraukos, negrožiniai tekstai, kuriuos sieja gamtos tematika. Pateikiamos užduotys ir komentarai padeda į analizuojamas gamtos temas, […]

Naujausių laikų istorijos užduotys XI-XII klasei. 1 dalis

Šis užduočių sąsiuvinis skirtas 11-12 klasių moksleiviams, besiruošiantiems laikyti valstybinį bei mokyklinį istorijos egzaminą.Prekinis ženklas: Agora

Naujausioji matematikos atmintinė moksleiviams

Papildoma mokymosi priemonė progimnazijų, gimnazijų ir vidurinių mokyklų moksleiviams.Prekinis ženklas: V. Mockaus įmonė