XII klasei

Bendroji geografija XI-XII klasei. 2-oji knyga

 „Bendrosios geografijos“ vadovėlis XI–XII klasei leidžiamas trimis knygomis. Jis apima visą mokyklinės geografijos kursą, todėl labai pravers rengiantis egzaminams.Antrojoje vadovėlio knygoje nagrinėjamos keturios geografinės sferos: litosfera, atmosfera, hidrosfera ir biosfera.Vadovėlyje apstu naujausios informacijos — daugiausia lentelių ir diagramų pavidalu.Dailininkė Agnė Beinaravičiūtė. Prekinis ženklas: Šviesa

Literatūros erdvės XI-XII klasei. 3-oji knyga

Naujas literatūros vadovėlis XI–XII klasei parengtas atsižvelgiant į Bendrąsias programas ir naujas ugdymo tendencijas. Vadovėlyje pristatomi ir bendrajam, ir išplėstiniam kursui reikalingi autoriai. Mokinio patogumui vadovėlis suskirstytas į keturias knygas.Pirmojoje ir antrojoje knygoje (XI klasės kursas) pateikiama medžiaga (literatūros ir kultūros tekstai) nuo antikos iki XX a. vidurio. Trečiojoje ir ketvirtojoje knygoje (XII klasės kursas) […]

Bendroji geografija XI-XII klasei. 1-oji knyga

„Bendrosios geografijos“ vadovėlis XI–XII klasei leidžiamas trimis knygomis. Jis apima visą mokyklinės geografijos kursą, todėl labai pravers rengiantis egzaminams.Pirmojoje vadovėlio knygoje nagrinėjamos trys gamtinės geografijos dalys: geografinis pasaulio pažinimas, kartografija, Žemės vieta Visatoje.Be teksto, nemažai vadovėlio medžiagos pateikiama kartoschemose ir kitose iliustracijose.Dailininkė Agnė Beinaravičiūtė.Prekinis ženklas: Šviesa

Bendroji geografija XI-XII klasei. 3-oji knyga

„Bendrosios geografijos“ vadovėlis XI–XII klasei leidžiamas trimis knygomis. Jis apima visą mokyklinės geografijos kursą, todėl labai pravers rengiantis egzaminams.Trečioji vadovėlio knyga skirta visuomeninei (soialinei ir ekonominei) geografijai.Joje nagrinėjamos trys visuomeninės geografijos dalys: gyventojai ir gyvenvietės, kultūrų ir politinė geografija, pasaulio ūkis.Vadovėlyje apstu naujausios informacijos — daugiausia lentelių ir diagramų pavidalu.Dailininkė Agnė Beinaravičiūtė.Prekinis ženklas: Šviesa

Literatūros erdvės. Vadovėlis XI–XII klasei. Antroji knyga. Tarp tradicijos ir modernumo. XX amžiaus pirmoji pusė

 Naujas literatūros vadovėlis XI–XII klasei parengtas atsižvelgiant į Bendrąsias programas ir naujas ugdymo tendencijas. Vadovėlyje pristatomi ir bendrajam, ir išplėstiniam kursui reikalingi autoriai. Mokinio patogumui vadovėlis suskirstytas į keturias knygas. Pirmojoje ir antrojoje knygoje (XI klasės kursas) pateikiama medžiaga (literatūros ir kultūros tekstai) nuo antikos iki XX a. vidurio. Trečiojoje ir ketvirtojoje knygoje (XII klasės […]

Literatūros vadovėlis XII klasei. Mokinio knyga bendrajam kursui

Autorių kolektyvo sudarytas „Literatūros vadovėlis. Mokinio knyga bendrajam kursui“ skirtas 12 klasei ir atitinka branduolio kurso programą. Šiame vadovėlyje nagrinėjama XX a. vidurio ir antrosios pusės užsienio ir lietuvių literatūra iki šių dienų lietuvių literatūros, pristatomos literatūros stilistinės kryptys, supažindinama su aptariamų autorių biografijomis ir pagrindiniais stiliaus bruožais. Greta dedami tekstai ir klausimai, ugdantys atidaus […]

Istorijos vadovėlis XII klasei, II dalis

Istorijos vadovėliai XI ir XII klasėms – puiki priemonė pakartoti ir pagilinti visą mokyklinį istorijos kursą, ugdyti mokinių gebėjimą dirbti su įvairiais istorijos šaltiniais, žemėlapiais, iliustracijomis, lavinti savarankiško darbo su tekstu ir užduotimis įgūdžius. Jie padės geriau pasiruošti valstybiniam ir mokykliniam istorijos egzaminui. „Istorijos vadovėlis 12 klasei“ – integruotas Lietuvos ir pasaulio istorijos vadovėlis, skirtas […]

Laikas 12. Istorijos vadovėlis XII klasei 1 dalis

Pagal atnaujintas vidurinio ugdymo programas parengtame istorijos vadovėlyje „Laikas 12“ nagrinėjami svarbiausi Lietuvos ir pasaulio istorijos įvykiai nuo Napoleono epochos iki šių laikų. Kiekvienas skyrius pradedamas įvadu, apibūdinančiu temose nagrinėjamą epochą. Skyriaus santraukoje moksleiviams pateikiamos tezės, padedančios įsisavinti išeitą medžiagą, taip pat svarbiausių sąvokų, istorinių asmenybių ir datų sąrašas. Savikontrolei skirtas užduočių blokas „Ruošiuosi egzaminams“.Prekinis […]

Gaublys. Gamtinė geografija. Geografijos vadovėlis XI-XII klasei

„Gamtinė geografija“ ir „Visuomeninė geografija“ yra geografijos baigiamosios mokymosi pakopos vadovėliai. Jie įrėmina pagrindinėje mokykloje įgytas geografijos žinias ir artina mokinį prie geografijos egzamino. Mokytojų patirtis rodo, kad nemažai jų vyresnėse klasėse geografijos mokymą tiesiogiai sieja su pasirengimu geografijos egzaminui.Vadovėlis parengtas pagal Vidurinio ugdymo geografijos bendrųjų programų projektą, kuris geografijos mokytojams buvo pateiktas daugiau kaip […]

Literatūros erdvės. Vadovėlis XI-XII klasei. Pirmoji knyga

Vadovėlis Literatūros erdvės atnaujintas atsižvelgiant į naujosios Viduriniojo ugdymo programos reikalavimus, tačiau išsaugo 2009 m. leidimo sandarą. Pirmojoje vadovėlio dalyje pristatomos lietuvių literatūros ištakos nuo raštijos pradžios, Baroko, Apšvietos, Romantizmo ir realizmo literatūra, svarbiausi autoriai ir literatūros reiškiniai. Medžiaga pateikiama istoriniu chronologiniu principu, stengiamasi ugdyti mokinio kultūros reiškinių logikos suvokimą. Išsaugant literatūros pamokoms būtinus meninius […]