Žinynai ir enciklopedijos

Mažosios Lietuvos enciklopedija (III tomas, Mec-Rag)

Pirmą kartą pasaulyje rengiama keturtomė enciklopedija apie Mažąją Lietuvą (Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštus). Atskleidžiamas žuvusio baltiškojo krašto gyventojų – prūsų ir vėlesnių lietuvininkų – tradicinis gyvenimo būdas, papročiai, tikėjimai, bažnytinis gyvenimas, aprašomi žymūs krašto visuomenės ir kultūros veikėjai, Mažąją Lietuvąvaizdavę menininkai, krašto tyrėjai. Vaizduojamas Mažosios Lietuvos sunaikinimas sovietinės okupacijos dešimtmečiais. Pateikiama apie 3000 straipsnių ir […]

Visuotinė lietuvių enciklopedija (I tomas, A-Ar)

Visuotinės lietuvių enciklopedijos I tome aprašomos valstybės: Afganistanas, Airija, Albanija, Argentina, Alžyras, Angola, tautos ir tautų grupės: actekai, ainai, aleutai, algonkinai, arabai ir kt., skelbiami straipsnių ciklai Afrika, Antrasis pasaulinis karas ir kt., rašoma apie akustiką, aerodinamiką, agrochemiją, agronomiją, algebrą, administracinę teisę, architektūrą, archeologiją ir kt., aprašomi žymūs Lietuvos ir pasaulio mokslininkai, politikos, visuomenės ir kultūros veikėjai (rašytojai Kobo […]

Pasaulio futbolo čempionatai (IX-asis Meksika 1970 m.). VII tomas

Knygų serija “Pasaulio futbolo čempionatai” (numatoma išleisti XVIII tomų) buvo rengiama beveik 30 metų, kol pagaliau išvydo dienos šviesą… T.7  – šiame tome pasakojama  apie IX  pasaulio futbolo čempionatą  (Meksika 1970 m.), jo  atrankines ir finalines rungtynes, čempionato  futbolo „žvaigždes“.  Knyga  gausiai iliustruota,  joje rasite daug statistinių duomenų, įdomių istorijų  ir faktų.Prekinis ženklas: Ciklonas

Miško žvėrys

Leidinyje aprašomi visi Lietuvos miškuose aptinkami žinduoliai, pateikiami svarbiausi jų pažinimo požymiai, biologija ir ekologija. Nurodomas  gyvūnų paplitimas, aprašyta išvaizda, buveinės, veisimasis, maistas, amžius, priešai, vertė, gausa, apsauga, veiklos žymės ir kt. Tekstas gausiai iliustruotas nuotraukomis ir piešiniais.Prekinis ženklas: Lututė

Pasaulio vietovardžiai. I tomas. Europa

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas pradėjo leisti daugiatomį Pasaulio vietovardžių žodyną. Toks pasaulio vietovardžių žodynas Lietuvoje išeina pirmą kartą. Jis leidžiamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva ir pagal jos patvirtintą koncepciją. Žodynas skiriamas kitų šalių (ne Lietuvos) vietovardžių – tikrinių vietovių pavadinimų – vartosenai lietuvių kalboje, ypač rašybai, vienodinti. Pirmasis žodyno tomas Pasaulio vietovardžiai. Europa […]

Lietuvos pilys ir tvirtovės

Knygoje „Lietuvos pilys ir tvirtovės“ surinkti skirtingų sričių specialistų – geologo, archeologo, karo istoriko, istoriko – straipsniai leidžia kuo plačiau suvokti Lietuvos pilių fenomeną. Čia aptariama gamtinė piliakalnių kilmė, atskleidžiama pilių ir kitų gynybinių įtvirtinimų raidos perspektyva nuo pirmųjų įtvirtintų gyvenviečių iki istorinių laikų pradžios pilių. Apžvelgiamos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, taip pat ir senosios Prūsijos […]

Lietuva. 101 legendinė vieta

Neįtikėtina, bet Lietuvoje priskaičiuojama daugiau nei 150 000 legendų, kurios galbūt lydėjo kiekvieną kampelį: kalnus, laukus, daubas, ežerus, upes, pelkes, medžius, akmenis, kelius, tiltus, kaimus, miestus ir kt. Ši knyga – pirmoji ir bene vienintelė, kurios puslapiai mirga nuo iš kartos į kartą perduodamų pasakojimų, piešinių ir žemėlapių, išsamių legendinių vietų aprašymų ir jų nuotraukų.Patraukliai […]

Lietuvos valdovai (XIII–XVIII a.)

Enciklopediniame leidinyje, skirtame Lietuvos XIII–XVIII a. didiesiems kunigaikščiams ir kitiems valdovams, spausdinamos visų trisdešimt dviejų LDK valdovų ir daugiau kaip trisdešimties jų įžymiausių giminaičių (žmonų, vaikų, brolių ir kitų) biografijos. Ši knyga – išplėtotas ir patikslintas 2003 m. išleisto enciklopedinio žinyno Lietuvos didieji kunigaikščiai perdirbinys.Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Art in Vilnius 1900 – 1915

Ši knyga – tai siekis rekonstruoti XX a. pradžios Vilniaus dailę, nušviesti jos pobūdį ir funkcionavimą to meto visuomenėje. Tą padaryti nelengva, nes net kelios tautos turi savas, skirtingas šio miesto praeities vizijas, auras. Lietuviams – tai jų valstybingumo simbolis, didžiųjų kunigaikščių miestas, prarastoji, išsvajotoji sostinė, lenkams – vienos gražiausių jų kultūros epochų – romantizmo […]

Visuotinė lietuvių enciklopedija (III tomas, Be-Cha)

Visuotinės lietuvių enciklopedijos III tome pateikiamas didelis originalių iliustruotų straipsnių ciklas apie Bibliją, straipsnių ciklai apie Bizantiją, bibliografiją, bibliotekininkystę, aprašomos valstybės: Belgija, Birma, Bolivija, Bosnija ir Hercegovina, Brazilija, Bulgarija ir kitos, skelbiama informatyvių straipsnių apie Lietuvos pasipriešinimą nacių ir sovietiniam okupaciniam režimui (Birželio sukilimas 1941), Lietuvos karininkus, partizanus, valstybės ir politikos, visuomenės ir kultūros veikėjus, mokslininkus, rašytojus, […]