Žinynai

Mažosios Lietuvos enciklopedija (III tomas, Mec-Rag)

Pirmą kartą pasaulyje rengiama keturtomė enciklopedija apie Mažąją Lietuvą (Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštus). Atskleidžiamas žuvusio baltiškojo krašto gyventojų – prūsų ir vėlesnių lietuvininkų – tradicinis gyvenimo būdas, papročiai, tikėjimai, bažnytinis gyvenimas, aprašomi žymūs krašto visuomenės ir kultūros veikėjai, Mažąją Lietuvąvaizdavę menininkai, krašto tyrėjai. Vaizduojamas Mažosios Lietuvos sunaikinimas sovietinės okupacijos dešimtmečiais. Pateikiama apie 3000 straipsnių ir […]

Visuotinė lietuvių enciklopedija (I tomas, A-Ar)

Visuotinės lietuvių enciklopedijos I tome aprašomos valstybės: Afganistanas, Airija, Albanija, Argentina, Alžyras, Angola, tautos ir tautų grupės: actekai, ainai, aleutai, algonkinai, arabai ir kt., skelbiami straipsnių ciklai Afrika, Antrasis pasaulinis karas ir kt., rašoma apie akustiką, aerodinamiką, agrochemiją, agronomiją, algebrą, administracinę teisę, architektūrą, archeologiją ir kt., aprašomi žymūs Lietuvos ir pasaulio mokslininkai, politikos, visuomenės ir kultūros veikėjai (rašytojai Kobo […]

Pasaulio vietovardžiai. IV tomas. Azija. 1 dalis

Pasaulio vietovardžių žodyno ketvirtasis tomas Azija (Afganistanas–Jungtiniai Arabų Emyratai) apima tik dalį Azijos žemyno – 18 valstybių, kurių pavadinimai prasideda A–J raidėmis. Šiame tome skaitytojui pateikta apie 30 000 vietovardžių ir daugiau kaip 35 000 nuorodų iš jų autentiškų formų ir sinonimų. Žodyną sudaro dvi dalys: pirmoji dalis – lietuviški žodyniniai straipsneliai, antroji – autentiškų […]

Pasaulio futbolo čempionatai (IX-asis Meksika 1970 m.). VII tomas

Knygų serija “Pasaulio futbolo čempionatai” (numatoma išleisti XVIII tomų) buvo rengiama beveik 30 metų, kol pagaliau išvydo dienos šviesą… T.7  – šiame tome pasakojama  apie IX  pasaulio futbolo čempionatą  (Meksika 1970 m.), jo  atrankines ir finalines rungtynes, čempionato  futbolo „žvaigždes“.  Knyga  gausiai iliustruota,  joje rasite daug statistinių duomenų, įdomių istorijų  ir faktų.Prekinis ženklas: Ciklonas

Biuro programų žodynėlis: dažniausiai vartojamų Microsoft Office programų terminų žodynėlis anglų–lietuvių kalbomis (su CD)

Žodynėlyje pateikiama 1790 pagrindinių biuro paketo Microsoft Office programų terminų. Prie knygos pridedama kompaktinė plokštelė su elektronine žodyno versija. Didžioji dalis terminų surinkta iš teksto doroklės MS Word, yra ir dažniausiai vartojamų MS Excel, MS PowerPoint, MS Access ir MS Outlook terminų, vienas kitas – iš kitų šaltinių. Žodynėlį sudaro pagrindinė anglų–lietuvių kalbų terminų dalis […]

Miško žvėrys

Leidinyje aprašomi visi Lietuvos miškuose aptinkami žinduoliai, pateikiami svarbiausi jų pažinimo požymiai, biologija ir ekologija. Nurodomas  gyvūnų paplitimas, aprašyta išvaizda, buveinės, veisimasis, maistas, amžius, priešai, vertė, gausa, apsauga, veiklos žymės ir kt. Tekstas gausiai iliustruotas nuotraukomis ir piešiniais.Prekinis ženklas: Lututė

Pasaulio vietovardžiai. I tomas. Europa

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas pradėjo leisti daugiatomį Pasaulio vietovardžių žodyną. Toks pasaulio vietovardžių žodynas Lietuvoje išeina pirmą kartą. Jis leidžiamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva ir pagal jos patvirtintą koncepciją. Žodynas skiriamas kitų šalių (ne Lietuvos) vietovardžių – tikrinių vietovių pavadinimų – vartosenai lietuvių kalboje, ypač rašybai, vienodinti. Pirmasis žodyno tomas Pasaulio vietovardžiai. Europa […]

Vocabvlarivm litthvanico-germanicvm, et germanico-litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730). II tomas

Publikuojamas pirmasis spausdintas Mažosios Lietuvos žodynas – Frydricho Vilhelmo Hako „Vo­cabvlarivm litthvanico-germanicvm, et germanico-litthvanicvm“ (1730) – ir su juo pasirodžiusi trumpa lietuvių kalbos gramatika. Leidinį sudaro du tomai: Itome pateikiamos faksimilės, perrašai su tekstologiniais ir kritiniais komentarais bei gramatikos vertimas su dalykiniais komentarais, IItome – studija, žodyno ir gramatikos indeksai bei rodyklės. Studijoje pateikiama tyrimų […]

Lietuvos pilys ir tvirtovės

Knygoje „Lietuvos pilys ir tvirtovės“ surinkti skirtingų sričių specialistų – geologo, archeologo, karo istoriko, istoriko – straipsniai leidžia kuo plačiau suvokti Lietuvos pilių fenomeną. Čia aptariama gamtinė piliakalnių kilmė, atskleidžiama pilių ir kitų gynybinių įtvirtinimų raidos perspektyva nuo pirmųjų įtvirtintų gyvenviečių iki istorinių laikų pradžios pilių. Apžvelgiamos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, taip pat ir senosios Prūsijos […]

Bendriniai XX a. spaudos žodžiai = Common press words of the 20th century: elektroninis dažninis žodynas

Leidinį sudaro atskira knygele išleistas žodyno įvadas ir kompaktinė plokštelė (CD), kurioje žodynas pateikiamas MC Access ir MS Word formatu. Bendrinių žodžių žodynas skiriamas mokslininkams, mokytojams, studentams, kurie domisi žodžių ir jų formų vartosena, junglumu, dažniu, leksikos ir gramatikos raida ir kt.Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras