Žodynai

Pasaulio vietovardžiai. IV tomas. Azija. 1 dalis

Pasaulio vietovardžių žodyno ketvirtasis tomas Azija (Afganistanas–Jungtiniai Arabų Emyratai) apima tik dalį Azijos žemyno – 18 valstybių, kurių pavadinimai prasideda A–J raidėmis. Šiame tome skaitytojui pateikta apie 30 000 vietovardžių ir daugiau kaip 35 000 nuorodų iš jų autentiškų formų ir sinonimų. Žodyną sudaro dvi dalys: pirmoji dalis – lietuviški žodyniniai straipsneliai, antroji – autentiškų […]

Biuro programų žodynėlis: dažniausiai vartojamų Microsoft Office programų terminų žodynėlis anglų–lietuvių kalbomis (su CD)

Žodynėlyje pateikiama 1790 pagrindinių biuro paketo Microsoft Office programų terminų. Prie knygos pridedama kompaktinė plokštelė su elektronine žodyno versija. Didžioji dalis terminų surinkta iš teksto doroklės MS Word, yra ir dažniausiai vartojamų MS Excel, MS PowerPoint, MS Access ir MS Outlook terminų, vienas kitas – iš kitų šaltinių. Žodynėlį sudaro pagrindinė anglų–lietuvių kalbų terminų dalis […]

Vocabvlarivm litthvanico-germanicvm, et germanico-litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730). II tomas

Publikuojamas pirmasis spausdintas Mažosios Lietuvos žodynas – Frydricho Vilhelmo Hako „Vo­cabvlarivm litthvanico-germanicvm, et germanico-litthvanicvm“ (1730) – ir su juo pasirodžiusi trumpa lietuvių kalbos gramatika. Leidinį sudaro du tomai: Itome pateikiamos faksimilės, perrašai su tekstologiniais ir kritiniais komentarais bei gramatikos vertimas su dalykiniais komentarais, IItome – studija, žodyno ir gramatikos indeksai bei rodyklės. Studijoje pateikiama tyrimų […]

Bendriniai XX a. spaudos žodžiai = Common press words of the 20th century: elektroninis dažninis žodynas

Leidinį sudaro atskira knygele išleistas žodyno įvadas ir kompaktinė plokštelė (CD), kurioje žodynas pateikiamas MC Access ir MS Word formatu. Bendrinių žodžių žodynas skiriamas mokslininkams, mokytojams, studentams, kurie domisi žodžių ir jų formų vartosena, junglumu, dažniu, leksikos ir gramatikos raida ir kt.Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Kupiškėnų žodynas (III tomas: P-S)

„Kupiškėnų žodynas“ yra išsamusis aiškinamasis tarmės žodynas. Į jį sudėti visi surinkti tarmės žodžiai iš gyvosios kalbos bei rašytinių šaltinių, kuriuose patiekiama kupiškėnų tarmės leksikos, sakinių ar tekstų. Į žodyną įtraukta ne tik lietuviška paveldėtoji tarmės leksika, bet ir kitų kalbų kilmės bei naujesni ar nauji žodžiai. Žodyno pratarmėje trumpai apžvelgiama kartotekos kaupimo istorija, o […]

Lietuvių-prancūzų kalbų žodynas vaikams ABC

Ši knygutė supažindina su prancūzų kalbos pradmenimis mažiausiuosius skaitytojus. Čia pateikiami dažniausiai vartojami žodžiai lietuvių ir prancūzų kalbomis, prancūzų kalbos abėcėlė. Knyga gausiai iliustruota vaizdingomis ir tikroviškomis iliustracijomis.Prekinis ženklas: Margi raštai

Iliustruotas architektūros istorijos žodynas anglų-lietuvių kalbomis

Dvikalbiame architektūros istorijos žodyne išsamiai aprašyta ir gausiai iliustruota ilgaamžė pasaulio architektūros istorija nuo seniausių laikų iki XX amžiaus. Leidinys supažindina su įvairių šalių, egzotiškų kultūrų senąja architektūra, jos istorijos laikotarpiais, aprėpiančiais 5000 metų.Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Latvių-lietuvių kalbų žodynas

Žodyno parengėjas Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centras (LC) įkurtas 1955 metais.LC yra mokslo tyrimų ir studijų institucija, skirta letistikos tyrėnėjimams bei populiarinimui. LC koordinuoja letistines studijas universitete, VDU ir Latvijos baltistų mokslinius ryšius, VDU ir Latvijos aukštųjų mokyklų studentų mainus, kaupia letistinę biblioteką.Kartu su Latvijos aukštosiomis mokyklomis leidžia mokslinį tęstinį leidinį „Acta Baltica”. Nuo pat įsteigimo […]

Lietuvių kalbos tarties žodynas

Tai antrasis pataisytas ir papildytas Lietuvių kalbos tarties žodyno leidimas. Žodyno paskirtis – pateikti lietuvių bendrinės kalbos taisyklingos tarties normas, atkreipti dėmesį į pagrindinio žodyno fondo žodžių garsų tarimą, galimus variantus, atskirų žodžių foneminę sudėtį, kirčiavimo ypatybes. Apimtis – apie 28 tūkst. bendrinės kalbos žodžių.  Skiriamas radijo, televizijos, teatrų darbuotojams, mokytojams, mokiniams, lektoriams – visiems, […]

Vidiškių šnektos žodynas

„Vidiškių šnektos žodynas“ yra išsamusis aiškinamasis vienos rytų aukštaičių širvintiškių šnektos žodynas.Vidiškiai – miestelis Ukmergės rajone, 8 km į šiaurės rytus nuo Ukmergės. Žodynui medžiaga rinkta iš Vidiškių parapijai priklausančių gyvenviečių.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas